logo Helse Midt-Norge

Invitasjon til leverandørkonferanse anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester

Helse Midt-Norge RHF ønsker å invitere til en leverandørkonferanse for en felles anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester og spesialisert arbeidsrettet rehabilitering 23. oktober.

Publisert 10.10.2023
Et nærbilde av en ball
Foto: Mostphotos

Første del av møtet blir felles og vil inneholde en presentasjon av arbeidet med behovsvurdering, presentasjon om hvordan anskaffelsen vil bli gjennomført og diskusjon i plenum rundt hvordan spesialisert rehabilitering bør innrettes i framtida. Fra kl. 11.00 og utover blir det muligheter til å avtale individuelle leverandørmøter. 

Leverandører som ønsker å delta bes melde dette innen 13. oktober 2023 i Mercell. Avtaler om individuelle møter gjøres også i Mercell. Det vil bli sendt ut noen punkter til forberedelse i forkant av møtet.

Formålet med leverandørkonferansen er å informere aktuelle leverandører og relevante interessenter om Helse Midt-Norge RHF sitt behov og gi en overordnet beskrivelse av hvordan anskaffelsen vil bli gjennomført i tråd med anskaffelsesregelverket. Helse Midt-Norge RHF ønsker å få innspill til behovet og hvordan dette behovet kan dekkes. 

Presentasjon fra leverandørkonferansen vil bli tilgjengeliggjort via Doffin. Samtlige leverandører vil få anledning til å sende inn skriftlige innspill i etterkant av leverandørkonferansen.

Konferansen vil finne sted i Stjørdal 23. oktober kl. 09.00 - 18.00. Lokaliteter vil bli klart senere.