logo Helse Midt-Norge

Lyser ut regionale forskningsmidler til prosjekter i 2024

Vi lyser ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter for oppstart i 2024. Søknadsfrist er 1. juni klokken 15.00.

Publisert 18.04.2023
Foto av to fra lab

Hvert år lyser Helse Midt-Norge RHF ut midler til forskningsprosjekter innen medisin og helse i regionen. Årets utlysning er nå tilgjengelig på våre nettsider.

Det er Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) som lyser ut forskningsmidlene. Utlysningen er åpen for ansatte i helseforetakene i regionen, og for ansatte ved universiteter/høyskoler og private aktører i samarbeid med helseforetak.

Tildeling vedtas av Samarbeidsorganet i november.

Ulike søknadskategorier

Det lyses ut forskningsmidler innenfor følgende søknadskategorier:

1. Stipend

Doktorgradsstipend, kjent kandidat

Doktorgradsstipend, ukjent kandidat

Postdoktorstipend

Forskerstipend

Innovasjonsrettet doktorgradsstipend, kjent kandidat

Innovasjonsrettet doktorgradsstipend, ukjent kandidat

Innovasjonsrettet postdoktorstipend - Innovasjonsrettet forskerstipend

2. Prosjektmidler

3. Utenlandsopphold

Søknadsfrist er 1. juni klokken 15.00.

Stipendstillingene har en varighet på inntil 3 år og det kan søkes om ekstra driftsmidler og ekstra midler for utenlandsopphold i alle stillingskategorier. Det er den ansettende institusjon som er ansvarlig for å følge gjeldende lover-, forskrifter- og avtaleverk for tilsetting av kandidater i stipendstillinger som er bevilget av Samarbeidsorganet. I dokumentet Retningslinjer krav og vilkår for søknadskategoriene​ finner du gjeldende føringer for søknadskategoriene.

LES OGSÅ: Info til deg som skal søke midler​

Har du spørsmål, kan du kontakte sekretariatet for Samarbeidsorganet: Samarbeidsorganet@helse-midt.no.