logo Helse Midt-Norge

Månedens prosjekt: PVK som en del av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI)

Sykepleiere ved St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag har i flere år samarbeidet om å forebygge sykehusinfeksjoner, med opphav i perifert venekateter (PVK) eller venflon hos inneliggende pasienter. Årets siste Månedens prosjekt i Helse Midt-Norge er "Perifere venekatetere som en del av HAI".

Publisert 19.12.2023
En person med hansker og maske

I filmen forteller Lise Tuset Gustad fra Helse Nord-Trøndelag/Nord Universitet, Lise Høvik Husby Høvik og Unni Lundberg fra Akutt- og mottaksmedisin på St. Olavs hospital om prosjektet, som blant annet har mottatt pasientsikkerhetsmidler fra Helse Midt-Norge RHF.

Gjennom prosjektet har de blant annet utviklet et kvalitetsskjema (Mini-Q) som brukes ved flere andre avdelinger i og utenfor vår region, og som faktisk også har ført til forbedringer i håndtering av venflon på et samarbeidende sykehus i Nepal!