logo Helse Midt-Norge

Vi lyser ut prosjektmidler innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vi lyser nå ut midler innen den regionale satsingen «Sikre kritisk kompetanse i psykisk helsevern (PH) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)». Hovedmålet er å sikre tilgang på riktige fagressurser med riktig kompetanse til riktig tid.

Publisert 01.11.2023
En kvinne som holder en presentasjon
Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Prosjektet omhandler all kritisk kompetanse i tjenestene, uavhengig om det er merkantilt personell, sykepleiere, leger, psykologer, spesialister eller annet relevant helsepersonell.

- Dette er et viktig og prioritert område for oss. Målet er i tråd med nasjonal opptrappingsplan for psykisk helse, og oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), sier Stig Slørdahl, adm.dir. i Helse Midt-Norge RHF.

- Her har de regionale helseforetakene (RHF) fått i oppdrag å styrke arbeidet med riktig og god bruk av personell og kompetanse, sier Slørdahl.

Inntil 100 mill. kr

Planen ble vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF i september, og satsingen finansieres med inntil 100 millioner kroner i perioden 2024 til 2026, forteller assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge, Ragnhild Johansen.

- Prosjektmidlene skal gå til delprosjekter med høy relevans for hovedprosjektet og stimulere til samarbeid internt mellom helseforetak og fagområder, på tvers av lokasjoner og sektorer i regionen, sier Johansen.

Les også forprosjektrapporten om hvordan sikre kritisk kompetanse i psykisk helsevern

Helseforetakene kan maksimalt søkes om 15 millioner kroner totalt per prosjekt for hele treårsperioden. For å legge til rette for kortere og mer intensive prosjekter, vil det ikke ilegges en maks-sum per år. Hvert prosjekt må søke på de prosjektmidlene de har behov for i løpet av hele prosjektperioden.

Prosjektmidler kan brukes til å dekke de fleste utgifter knyttet til gjennomføringen av delprosjektet, som ansettelser, frikjøp eller innleie av ressurser, samt gjennomføring av planlagte prosjektaktiviteter.

Satsingsområder

Søknader forventes å falle innenfor hovedprosjektets fem satsingsområder:

  1. Utvikle gode og sammenhengende pasientforløp.
  2. Beholde og rekruttere fagfolk.
  3. Sikre god ledelse, styring og administrasjon.
  4. Tjenesteutvikle og styrke samarbeidet med kommunehelsetjenesten.
  5. Optimalisere samarbeid med utdanningsinstitusjonene

Det oppfordres i tillegg til å søke på prosjekter som beskriver nye ideer og innovative løsninger innenfor de fem delmålene.

Søknadsfrist er 8. januar 2024.

Tildelingsfrist er 5. februar 2024. Prosjekter som blir tildelt midler kan tidligst starte 5. februar 2024, og må være igangsatt innen 1. mai 2024.

Spørsmål om utlysning, søknad og tildeling rettes til arbeidsgruppen i HMN, ved Assisterende fagdirektør Ragnhild Johansen: E-post

Ansvarlig for prosjektet er Fagdirektør i HMN, Björn Gustafsson: E-post

LAST NED: Hele utlysningen

LAST NED: Mal for prosjektbeskrivelse

LAST NED: Mal for budsjett