logo Helse Midt-Norge

Nytt styre i Helseplattformen

Generalforsamlingen godkjente torsdag 27. april nytt styre i Helseplattformen AS.

Publisert 28.04.2023
Det nye styret i Helseplattformen AS består nå av:

  • Helge Magne Garåsen, styreleder (på valg i 2025)
  • Ingvill Kvernmo, nestleder (på valg i 2025) (Erstatter Anne Marie Barane)
  • Olaf Løberg, styremedlem (på valg i 2025)
  • Bjørn Inge Gustafsson, styremedlem (på valg i 2025) (Erstatter Nils Kvernmo)
  • Marit Hermansen, styremedlem (på valg i 2025)
  • Terje Gårdsmoen, styremedlem (på valg i 2024)
  • Sidsel Nordhagen, styremedlem (på valg i 2025) (Erstatter Torunn Austheim)
I tillegg sitter følgende i styret, valgt av ansatte i Helseplattformen AS:
  • Linda Evensen, styremedlem
  • Ørjan Gundersen, styremedlem 
Generalforsamlingen godkjente samtidig årsberetning og årsregnskap Helseplattformen AS 2022.