logo Helse Midt-Norge

Se klima- og miljøkonferansen for spesialitsthelsetjenesten i 2023

Vi skal redusere CO2-utslippene med 40 prosent innen 2030. Hvordan kan vi nå klima- og miljømålene?

Publisert 28.04.2023
Illustrasjon av en by

​Det var mange gode innlegg og foredragsholdere på klima- og miljøkonferansen.

Konferansen er nå tilgjengelig for strømming på Helse Vests nettsider, og vi oppfordrer alle til å gå inn og få med seg dette. ​