logo Helse Midt-Norge

Styremøte 16. mai

Styret for Helse Midt-Norge RHF innkalles til ekstraordinært styremøte 16. mai for å ta stilling til eventuelle endringer i plan for innføring av Helseplattformen ved sykehusene i regionen.

Publisert 19.04.2023
Torsdag 27. april vil styret i Helse Midt-Norge bli orientert om status for arbeidet med feilretting og forbedring av journalløsningen som er innført ved St. Olavs hospital. Sakspapirene legges ut fortløpende i vår styreadministrasjon

I samme møte er også styreleder Helge Garåsen og konstituert adm.dir. Trond Utne i Helseplattformen AS invitert for å orientere om selskapets utgangspunkt for å løse oppgavene framover. I tillegg til utfordringene ved St. Olavs hospital, er det viktig å sikre god støtte og oppfølging av kommunene som har tatt og skal ta i bruk Helseplattformen. Den 29. april blir Ålesund kommune den tiende kommunen som har tatt ny journalløsning i bruk.

Statusen så langt viser at behovet for optimalisering, feilretting og opplæring har økt siden oppstarten. De mest kritiske områdene som berører pasientsikkerhet og er omtalt i rapport fra Helsetilsynet, er blitt prioritert. Selv om mye av er fanget opp og løst, er arbeidsomfanget økt. Mye vil bli løst til 15. mai, men flere av punktene vil få sin løsning i planlagte systemoppdateringer som vil skje etter 15. mai. Det er derfor grunn til å tro at all optimalisering og feilretting som er på oppgavelisten ikke vil være avsluttet til 15. mai, og dermed må styret for Helse Midt-Norge få seg forelagt seg saken på nytt.

Beslutningsgrunnlaget for styret 16. mai vil bygge på en helhetlig risikovurdering der pasientsikkerhet, ressursbehov og økonomi hører med.