logo Helse Midt-Norge

Månedens prosjekt mai

Månedens prosjekt: Ultralyd-mediert levering av nanomedisin for bedre kreftbehandling

Sofie Snipstad leder et prosjekt som håper at ultralyd og bobler kan brukes til å behandle både kreft og hjernesykdommer på en mer effektiv måte.

Publisert 28.04.2023
 
 
En vanlig del av dagens kreftbehandling er cellegift. Utfordringen er at cellegiften sprer seg til hele kroppen og skade de friske cellene. Dette fører til en rekke bivirkninger, og gjør også at veldig lite av dosen når frem til svulsten. 
 
I prosjektet «Ultralyd-mediert levering av nanomedisin for bedre kreftbehandling» har Sofie Snipstad forsket på hvordan man kan levere mer cellegift til svulsten, samtidig som man skjermer det friske vevet. Ved å løse dette problemet vil man få bedre effekt av behandlingen og sørge for mindre bivirkninger for pasienten.  Snipstad har gjennomført prosjektet i sin postdoktorstilling, finansiert av forskningsmidler fra Helse Midt-Norge. 
 
Prosjektet viser at ultralyd i kombinasjon med mikrobobler kan øke opptak og distribusjon av nanomedisiner i kreftsvulster. Dette gir mer effektiv behandling og økt overlevelse hos mus. Basert på lovende prekliniske resultater i mus er det er startet to kliniske studier ved St. Olavs Hospital hvor ultralyd i kombinasjon med mikrobobler testes i pasienter som får kjemoterapi.