logo Helse Midt-Norge

Utlysning av Clinical Academic Groups (CAG) for 2024

Årets utlysning av Clinical Academic Groups – CAG fra Samarbeidsorganet i Midt-Norge er klar. 

Publisert 14.04.2023
Foto av Stig Slørdahl og de som fikk CAG i 2022.

​​Informasjon og søknadsskjema er tilgjengelig på nettsidene

Utlysingen er identisk med fjorårets, med søknadsfrist 25. august.

- Ingen grunn til å endre på noe som har fungert godt over tid. Det gjør det forutsigbart for søkermiljøene, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge og CAG-ansvarlig Björn Gustafsson.

- Vi er også glade for at vi beholder den samme ekspertkomiteen som har fulgt oss siden 2019. De kjenner etter hvert fagmiljøene, infrastrukturen og målet med utlysningen godt. Det gir både oss og søkerne solide evalueringer og vi sikrer at kvalitetsvurderingen blir konsistent over tid, sier Gustafsson​.

​- CAG viktig arena 


- Vi ønsker oss mange gode søknader fra samarbeidende sykehus og universitets- og høyskolemiljø i regionen, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge Stig A. Slørdahl. 

- For Samarbeidsorganet er CAG et av de beste virkemidlene vi har for å styrke sektorsamarbeidet om helsetjenestene. I lys av Helsepersonellkommisjonens rapport vet vi at utfordringene i helsesektoren ikke alene kan løses med mer ressurser. Samarbeid om forskning, innovasjon og kompetanseutvikling blir derfor enda viktigere. CAG er en utmerket arena for dette, sier Slørdahl.