logo Helse Midt-Norge

Vil sikre kritisk kompetanse i psykisk helsevern

Helse Midt-Norge RHF starter nå planleggingen av et hovedprosjekt for å sikre kritisk kompetanse i psykisk helsevern.

Publisert 02.02.2023
Foto av Helse Midt-Norges logo

I fjor viste Regjeringen til økt pågang innenfor psykisk helsevern og ønsket samtidig å satse på å styrke tilgangen til psykisk helsehjelp hos befolkningen.

Samtidig har Helse Midt-Norge RHF erfart at mangel på tid og ressurser hos kritisk kompetanse i psykisk helsevern utfordrer mulighetene helseforetakene har til å håndtere det økte pasienttrykket.

For å kunne tilby gode og sammenhengende pasientforløp har Helse Midt-Norge derfor gjennomført et forprosjekt som har beskrevet utfordringsbildet, med fokus på hvordan regionen kan samarbeide om et hovedprosjekt som sikrer riktig tilgang til og anvendelse av kritisk kompetanse i psykisk helsevern.

Statusrapporten som oppsummerer arbeidet med forprosjektet kan du lese i lenken nedenfor.

Rapporten inneholder en beskrivelse av Helse Midt-Norge RHF sin forståelse av nåsituasjonen og potensielle satsingsområder for hovedprosjektet. I lys av de fremtidige regionale behovene i psykisk helsevern har forprosjektet identifisert fem mål som kan bidra til å sikre kritisk kompetanse i psykisk helsevern.

I samarbeid med våre helseforetak er vi i gang med å planlegge hvilke delprosjekter som kan følge opp forproskjektet.

Les og/eller last ned rapporten her(PDF)