logo Helse Midt-Norge

Vil ta lengre tid

  - Feilrettingsarbeidet tar mer tid enn hva vi forutsatte, men vi holder fast ved målet. Helseplattformen blir et sentralt virkemiddel for å utvikle helsetjenesten i Midt-Norge, sier styreleder Odd Inge Mjøen.

Publisert 27.04.2023
​Torsdag 27. april fikk styret orientering om arbeidet med feilretting og optimalisering av den nye journalløsningen som er tatt i bruk ved St. Olavs hospital og snart ti kommuner i Midt-Norge. Helseplattformen tas i bruk i Ålesund lørdag 29. april og blir dermed den nummer ti.

illustrasjosnbilde

Kst.adm.dir. Trond Utne i Helseplattformen AS orienterte styret om status og sin vurdering av arbeidet med feilretting etter utrullingen på St. Olavs hospital.

 - Jeg vil understreke at selv om vi nå trolig ligger an til en beslutning 16. mai om å utsette for Helse Nord-Trøndelag, så er det ikke snakk om å senke tempoet i det arbeidet som pågår både for å gi støtte til St. Olavs og de kommunene som er i gang. Vi skal alltid ha drøfting med kommunene i forkant av denne type beslutninger, og det vil det bli lagt opp til i eiermøtet i dag torsdag. Nå trenger vi ro og forutsigbarhet for de som skal løse oppgaven, sier Mjøen.
 
Styret var opptatt av å få et beslutningsgrunnlag som belyser de helhetlige konsekvensene knyttet til videre innføringsplan for Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre- og Romsdal HF. Det er allerede nå klart at det vil være restanser på feilretting og optimalisering etter den satte fristen 15.mai. Dagen etter er det varslet ekstraordinært styremøte. I påvente av dette blir det ikke startet opp forberedelser for utrulling i Helse Nord-Trøndelag.