logo Helse Midt-Norge

Behovsvurdering av spesialiserte rehabiliteringstjenester

Helse Midt-Norge RHF har gjennomført en behovsvurdering av spesialiserte rehabiliteringstjenester fra 2025. Les rapporten her.

Publisert 24.01.2024
Ikon

Arbeidet er blitt gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra de tre helseforetakene, kommunerepresentanter fra helsefellesskapene og brukerrepresentanter, i tillegg til rådgivere fra Helse Midt-Norge RHF.

Noen av funnene i rapporten er at behovet for spesialisert rehabilitering vil fremdeles være stort fremover. Det er derfor viktig med endringer i tjenestene som kan sørge for at flest mulig pasienter med behov får tilgang til dette.

Rapporten peker på et behov for dreining av tjenestene i retning av effektive opphold, bedre samhandling med kommunene og digitale supplement. 

Via denne lenken kan du lese rapporten i sin helhet (PDF)