logo Helse Midt-Norge

Læringsportalen i ny drakt

Siden 2020 har ansatte i Helse Midt-Norge gjennomført én million kursdeltakelser i Læringsportalen.

Publisert 21.05.2024
Sist oppdatert 31.05.2024
En person som sitter ved et skrivebord
Foto: Mostphotos

Siden lanseringen i 2014 har Læringsportalen vært i kontinuerlig utvikling for å sikre god funksjonalitet og stabil tilgang til gjennomføring og administrasjon av kurs. Nå har vi kommet dit at teknologien krever endring av både design og infrastruktur bak Læringsportalen. Vi benytter da anledningen til å gi portalen litt nye klær for å skape en bedre brukeropplevelse.

Kurskatalogen og kurssidene har fått et mer moderne og tiltalende utseende. Vi videreutvikler også «Min side» hvor du nå kan angi dine interesseområder for å få anbefalt kurs som passer din profil. Her finner du alle dine påbegynte og fullførte kurs, som før. 

Under panseret er det gjort en god del teknisk arbeid, noe som kanskje ikke vises så godt for deg som bruker, men som skal øke stabiliteten på løsningen. Vi har i tillegg klargjort store deler av Læringsportalen for å kunne løfte den opp i «skyen».

1,2 mill. kursdeltakelser

Læringsportalen er et sentralt verktøy for opplæring og kompetanseutvikling i regionen vår, og blir stadig tilgjengelig for nye målgrupper. Den er i dag tilgjengelig ikke bare for ansatte i Helse Midt-Norge, men også for primærhelsetjenesten, studenter, leger i spesialisering, pasienter og pårørende, samt nyansatte før oppstart. Siden 2020 har ansatte i Helse Midt-Norge gjennomført én million kursdeltakelser, og i tillegg har kommuneansatte gjennomført over 200 000 kursdeltakelser i vår portal.

Læringsportalen er, sammen med Kompetanseportalen, også et viktig verktøy for kursadministrasjon – og dokumentasjon i forbindelse med innføring av Helseplattformen, både i foretakene og kommuner. 

Vi er glad for å kunne presentere Læringsportalen i ny drakt og ønsker lykke til videre i bruken!