logo Helse Midt-Norge

Sykehustalen 2024:

- Betydelig styrking av sykehusøkonomien de neste årene

Ventetidene skal ned, innsatsen på psykisk helse og rus skal forsterkes og det skal tas store grep i sykehusøkonomien framover. Det var hovedbudskapene da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i dag holdt sin årlige sykeshustale.

Publisert 16.01.2024
En person med briller som smiler
Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Mens fjorårets sykehustale ble holdt i Trondheim, var turen i år kommet til Bergen. Helse- og omsorgsministeren presenterte i dag årets oppdrag til sykehusene i auditoriet i de nye Glasblokkene ved Haukeland universitetssykehus. Kjerkol varslet samtidig grep som vil bli nærmere beskrevet i Nasjonal helse- og sykehusplan som regjeringen legger fram om kort tid.  Etter talen ble føringene for 2024 til de fire helseforetakene lagt frem i et eget foretaksmøte.

– Sykehusene får i år tydelige krav om å prioritere psykisk helse og å få ned ventetidene. Vi må tråkke på gassen for å sikre riktig behandling til rett tid i alle ledd i helsetjenesten. Det er også grunnen til at jeg i dag varslet at regjeringen vil gjøre store grep i sykehusfinansieringen. Det er nødvendig for å gi bedre rammebetingelser og øke forutsigbarheten, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Les hele talen her

Les hele saken på Regjeringens nettsider