logo Helse Midt-Norge

Grønt sykehus

Grønt sykehus har eksistert siden 2008 og har ivaretatt nasjonalt fokus og samarbeid innenfor klima og miljø i de fire helseregionene.

Formålet med samarbeidsavtalen er å beskrive organisering, og sikre et samordnet og helhetlig samarbeid mellom helseregionene innenfor området klima og miljø i spesialisthelsetjenesten. Samarbeidsutvalget skal legge til rette for at aktiviteter gjennomføres og følges opp i henhold til samarbeidsavtalen.

Samarbeidsavtalen omfatter Helse Nord RHF, Helse Midt RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF. Utvalget har totalt ni medlemmer:

  • Utvalgsleder
  • De fire lederne av regionale miljøfaggruppe
  • Representant fra Sykehusbygg HF og Sykehusinnkjøp HF
  • Vernetjenesten og tillitsvalgte

Ansvarlig virksomhet og klimaregnskap

Foretaksmøtet viste til Meld. St. 8 Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping (eierskapsmeldingen) hvor regjeringens forventninger til statlige selskaper framgår.

Staten forventer blant annet at selskapene er ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet og gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente metoder for å identifisere og håndtere risikoen foretakets virksomhet påfører samfunn, mennesker, miljø, og klima.

Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å:

  • Videreutvikle det eksisterende arbeidet med ansvarlig virksomhet og klimaregnskap.
  • Publisere en årlig nasjonal rapport om spesialisthelsetjenestens arbeid med ansvarlig virksomhet. 

Her kan du lese og laste ned nyhetsbrevene som blir sendt ut.

Nyhetsbrev oktober 2019

Nyhetsbrev februar 2019

Det er blitt arrangert en rekke webinarer knyttet til klima og miljø. Nedenfor kan du se og laste ned presentasjoner av disse (PDF).

13. mai 2024:

Utslippsbaner

Desember 2022:

Alle sine møter bidrag til bedre miljøvern

Digitalisering i helsetjenesten - et godt miljøtiltak?

14. november 2022:

Klima og miljøforum her og her

Helse Vest klima og miljøforum - handlingsplan

Miljø- og klimaforum webinar

Om samfunnsansvarsrapporten 2022

PlastSmart sykehus november 2022

12. september 2022: Webinar om forbedringsarbeid med klima og miljø. Poster pasientoppfølging etter hoftebrudd

14. februar 2022: Webinar om klimabudsjett ​i Oslo kommune. Se presentasjon her

27. september 2021: Webinar - "Hvordan redusere klimautslipp fra anestesi"

30. august 2021: Webinar - "Hvordan og hvorfor redusere plastforbruket"

11. juni 2021: Webinar - "Miljø/klima i anskaffelser og innkjøp. Hvem bestemmer i praksis? Og vet de at de bestemmer?"

12. april 2021: Webinar - "2020: året vi IKKE kjørte 250 ganger rundt ekvator"

 

15. februar 2021: Webinar - Legenes klimaaksjon

Miljø- og klimaforum arrangeres to ganger i året. Sist gang 21. mars 2022:

Klima og miljøforum

Internrevisjoner

Signe Hveem - Miljø- og klimaforum

Revisjoner på tvers av helseforetak​

18. oktober 2021:

Tormod Lien - Siste nytt fra EU til SHI

Signe Hveem - Miljø- og klimaforum - Klimaregnskap

Kristi Skinnes - 211007 Matchmaking _VV_Miljøklimaforum18.10.21

Brita Mauritzen Næss - Presentasjon Klima- og miljøledelse

Bengt Dahl - Delstrategi klima og miljø - Helse Nord


​Fra mars 2021:

Felles indikatorer og mål

Signe Hveem - Klimaregnskap 2020

Grete Solli - Styresak miljøpolicy 2021

Webinar 2. november 2020:

Agenda og introduksjon

Samordning av miljøledelse

KPI i miljøarbeidet

Samling 5. juni 2020 - på verdens miljødag:

Les agenda fra møtet her

Klimakutt ved Sunnaas sykehus

Alternative former for miljøledelse

Miljøarbeid og bærekraftsmål i Pasientreiser HF

Høringsinnspill Klimakur 2030

Les programmet fra møtet på Radisson Blu Gardermoen oktober 2019:

Les agenda for forumet 

23. mai 2019 ble det arrangert Miljø- og klimaforum på Gardermoen. Nedenfor kan du se presentasjoner fra samlingen:

AgendaForbruksbasert klimafotavtrykksanalyse, ved Kristin Patterson Helse Bergen og David Brasfield, Sunnaas sykehusForbruk i sykehus og samhandling på tvers i innkjøpsprosesser, ved Michael Comac, SykehuspartnerForbruk og gjenbruk i Vestre Viken, ved Kristi Skinnes og Marit J. SøderstrømHvordan redusere forbruk av legemidler? Samarbeidsprosjekt sykehusapotekene og Sykehuset Innlandet ved Cathrine Nerby Teiseth

Utvikling i forbruk av kjemikalier i sykehus og felles miljøinformasjonsdatabase, ved Tore Havellen, Oslo Universitetssykehus

Nedenfor kan du lese programmet fra møtet på Gardermoen 21. november 2018:

Agenda Miljø- og klimaforum november 2018Sist oppdatert 22.12.2022