logo Helse Midt-Norge
En vannmasse med øyer i

Regional innføring av Helseplattformen

Helseplattformen vil være svaret på de utfordringene som helsesektoren står overfor - både i dag og i årene som kommer. Målet vi har satt - «En innbygger – en journal» - skal sørge for at nødvendige helseopplysninger følger pasienten gjennom hele pasientforløpet. Det vil gi pasienter og innbyggere en tryggere og bedre behandling – og helsepersonell en enklere arbeidshverdag.

Helseplattformen er den første, men også den eneste løsningen som tilbyr en felles plattform for kommune – spesialisthelsetjenester - fastlege - og avtalespesialister.

Midt-Norge består av fire helseforetak og til sammen åtte sykehus. Alle helseforetakene skal innføre nytt journalsystem.

Trondheim kommune tok i bruk Helseplattformen i mai 2022 og ble første kommune til å erstatte alle systemer innenfor helse og velferd med ett felles system. Laboratoriene ved sykehusene i Midt-Norge har brukt systemet siden 2020 (St.Olavs hospital) og 2021 (Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal). 
St. Olavs hospital tok i bruk løsningen i november 2022 og Helse Møre og Romsdal innfører 27. april 2024 og Helse Nord- Trøndelag 9. november i 2024. 
 
 

Midt-Norge består av fire helseforetak og til sammen åtte sykehus. Alle helseforetakene skal innføre nytt journalsystem.

St. Olavs Hospital, Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal drifter sykehusene som berøres av Helseplattformens innføring. Siden 2020 har også Sykehusapotekene HF vært en del av anskaffelsen.

 
 
De ulike kommunene og helseforetakene planlegger å koble seg på Helseplattformen på ulike tidspunkt. Først ut var Trondheim kommune som tok i bruk løsningen 7. mai 2022. 
 
 

Helse Møre og Romsdal HF


Foretaket har rundt 6200 ansatte som skal sikre spesialisthelsetjenester til 265 000 innbyggere i fylket. Dagens virksomhet er fordelt mellom sykehusene i Ålesund, Volda, Molde og Kristiansund, samt flere mindre institusjoner. Et nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal er under planlegging. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal vil bestå av et nytt akuttsykehus på Hjelset, samt et distriktmedisinsk senter i Kristiansund.

Faglig leder for innføring av Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal er Henrik Erdal.

Les mer om helseforetaket

St. Olavs hospital HF


St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, tilbyr spesialisert behandling til innbyggerne. Sykehusets arbeidsoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell. Sykehuset er plassert på Øya i Trondheim, men helseforetaket driver betydelig virksomhet andre steder i Trøndelag.

Faglig leder for innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital HF er Per Olav Østbyhaug.

Les mer om helseforetaket

Helse Nord-Trøndelag HF


Helse Nord-Trøndelag har ansvaret for at 190 000 innbyggere i vår region tilbys spesialisthelsetjenester innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykiatrisk helsevern. Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Stjørdal og DPS Kolvereid er våre enheter. I tillegg drifter vi AMK-sentralen og ambulansetjenesten.

Faglig leder for innføring av Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag er Kathinka Meirik.

Les mer om helseforetaket

 

Helseplattformen skreddersyr en felles journalløsning for regionens 66 kommuner, 720 000 innbyggere og 40 000 helsearbeidere. Hittil har 34 av 67 kommuner har tatt i bruk eller vedtatt å ta i bruk Helseplattformen.20 kommuner har innført Helseplattformen.

 • 75 prosent av innbyggerne i Midt-Norge bor i en kommune som har innført eller har bestemt seg for å innføre Helseplattformen
Kart

Her finner du oppdatert informasjon om kommunene og Helseplattformen

Helseplattformen tilbyren modul for fastlegekontor. Før løsningen rulles ut kjøres det pilot hos enkelte legekontor og modulen har gjennomgått flere oppgraderinger og forbedringer.

Her finner du oppdatert informasjon om fastlegekontor og Helseplattformen

Når kommer Helseplattformen?

November 2022

St. Olavs hospital tok i bruk Helseplattformen 12.november 2022

April 2024

Helse Møre og Romsdal innfører Helseplattformen 27.april 2024

November 2024

Helse Nord-Trøndelag innfører 9.november 2024

Fakta om Helseplattformen

 • Helseplattformen er den første, men også den eneste løsningen som tilbyr en felles plattform for kommune – spesialisthelsetjenester - fastlege - og avtalespesialister.
 • Ett av målene for Helseplattformen er at pasienter og brukere skal møte en mer helhetlig og sømløs helsetjeneste.
 • Journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten. All informasjon samles ett sted, det betyr at alt til enhver tid er oppdatert og det blir ikke nødvendig å gjenta det samme når du, som innbygger, beveger deg mellom fastlege, sykehus og kommunale tjenester.
 • Et annet mål er at pasienten skal få mer innsikt i egen behandling og lettere kontakt med helsetjenesten. Det skjer gjennom innbyggerportalen HelsaMi.
 • Prosjektet eies av Helse Midt-Norge RHF, Trondheim kommune og flere kommuner gjennom et eget aksjeselskap.
 • Helseplattformen skal tas i bruk av 40.000 ansatte i helsetjenesten
 • 720.000 innbyggere vil da kunne få tilgang til sin egen journal digitalt gjennom løsningen
 • De ulike kommunene og helseforetakene planlegger å koble seg på Helseplattformen på ulike tidspunkt. 
 • Helseplattformen ble innført i Trondheim kommune i april 2022. I november samme år ble den innført ved St. Olav og seks andre kommuner i Trøndelag. Rennebu, Melhus, Tydal, Selbu, Vanylven, Oppdal, Midtre Gauldal og Skaun sammen med Helse Møre og Romsdal innfører 27.april.
 • Smøla, Heim, Surnadal, Sunndal, Tingvoll og Hitra
  sammen med Helse Nord-Trøndelag innfører 9.november.

HelsaMi

Som innbygger har du tilgang til HelsaMi. Logg deg inn og se her hva du får i Midt-Norges nye innbyggerportal for helse- og omsorgstjenester.
Dette er HelsaMi
En person som holder en telefon

Aktuelt
  Sist oppdatert 11.03.2024