logo Helse Midt-Norge

Første endringer i Helseplattformen som følge av tiltakspakken kommer 11. mars

Det vil bli tre runder med endringer i løsningen som følge av arbeidet med tiltakspakken for økt brukervennlighet i Helseplattformen. Første runde kommer 11. mars.

Publisert 03.02.2024
Diagram
Illustrasjon: Mostphotos

– Helseplattformen AS forstår at det er stor utålmodighet om å komme med konkrete forbedringer i løsningen og prosjektet vil i neste uke legge fram en detaljert plan over endringer som kommer den 11.mars, sier administrerende direktør i Helseplattformen, Siri Berg.

I jobben med å kartlegge, velge ut og gjennomføre endringene, jobber prosjektgruppa for brukervennlighet i tiltakspakken tett på både brukere og fageksperter, men også Epic som leverandør.

Ønsket er å få med så mange konkrete endringer som mulig, og tidsfristen er satt til 26. februar. Da vil også materiell for opplæring knyttet til endringene bli tilgjengelig for ledere og instruktører – noe som betyr at det er et vindu på to uker som bør brukes godt til opplæring.

Det overordnede målet med tiltakspakken er at ansatte skal oppleve mer effektive arbeidsprosesser gjennom en bedre brukeropplevelse. Men uten opplæring, har prosjektet dårlige forutsetninger for å lykkes.

I denne sammenheng handler opplæring både om oppfrisking i grunnleggende bruk av Helseplattformen, men også spesifikk opplæring på de endringene som skal bygges i løsningen.

– Vi ser at det er stor variasjon både innad i avdelinger og mellom avdelinger på hva man har behov for. Derfor er ledernes eierskap til tiltakspakken viktig: De kjenner sine ansatte best og vet derfor også hva som skal til. Det er viktig at lokale opplæringsløp planlegges i god tid, sier Knut Jørgen Rotabakk, lokal innføringsprosjektleder på St. Olavs og prosjektleder for opplæring i tiltakspakken.

Oppsummering av status 

Gjennomførte aktiviteter uke 4:

  • Milepælsplanen for prosjektet med tiltakspakken er nå klar, og det legges opp til totalt tre runder med produksjonssetting av endringer i løsningen. Første runde skjer altså 11. mars, mens de neste to kommer tidlig i juni og i starten av september.

Informasjonsmøte om opplæringsløpet for alle ledere på St. Olavs gjennomført 31. januar. Her kan du se opptak og presentasjon fra informasjonsmøtet om tiltakspakken på St. Olavs 31. januar (Kilden).

Planlagte aktiviteter uke 5:

  • Endelig liste over endringer som skal gjøres i løsningen i forbindelse med produksjonssetting 11. mars, forventes å være klar i prosjektgruppa for brukervennlighet.