logo Helse Midt-Norge

Minner om bruk av leseserver under oppgradering av Helseplattformen 11. mars

Alt er klart for den første oppgraderingen av Helseplattformen som resultat av arbeidet med tiltakspakken for bedret brukervennlighet. En viktig påminnelse til ansatte ved St. Olavs er at leseserver er tilgjengelig under nedetiden.

Publisert 01.03.2024
Diagram

Natt til mandag 11. mars iverksettes flere endringer i Helseplattformen. I tidsrommet da selve oppgraderingen i systemet iverksettes, bør ansatte benytte leseserver.

Endringene inkluderer både en versjonsoppgradering av systemet, samt en rekke endringer som har kommet ut av arbeidet med tiltakspakken for økt brukervennlighet siden nyttår.

En detaljert liste over alle endringene som stammer fra arbeidet med tiltakspakken, finner du øverst i artikkelen. I tillegg vil ansatte på St. Olavs finne oversikt over samtlige endringer som vil gjelde fra 11. mars på Kunnskapsbasen. Dokumentet vil ligge under Versjonsoppgraderinger à Oppgradering Nov23 – HF à Endringsdokument Nov23- HF.

I tillegg til endringer i selve journalsystemet, er også opplæring og etterlæring en viktig del av tiltakspakken. I dagene frem mot oppgraderingen gjennomføres kurs og opplæringssesjoner med instruktører. Samtidig utarbeides det egne kompetanseplaner for alle ansattgrupper ved St. Olavs, som vil tildeles den enkelte.

Oppsummering av status 

Gjennomførte aktiviteter uke 9:

 • Kurs for instruktører er gjennomført som del av forberedelsene frem mot 11. mars.
 • Det er gjennomført tverrfaglige workshops for å sette prioriteringer og oppgaver for neste fase i tiltakspakken for akutt innlagt pasient, legemidler og kirurgi. Dette inkluderer både opplæring og endringer i systemet som skal være på plass før neste oppgradering i starten av juni.
 • Det siste innsatsområdet i tiltakspakken er nå bestemt av styringsgruppa. I tillegg til akutt innlagt pasient, legemiddelområdet og kirurgi, blir også rus og psykiatri et eget innsatsområde under tiltakspakken.

Planlagte aktiviteter uke 10:

 • Oppgradering av Helseplattformen iverksettes 11. mars.
 • Det er planlagt oppstart av sprinter innen innsatsområdene akutt innlagt pasient, legemidler og kirurgi, mens innsatsområdet for rus og psykiatri starter arbeidet med å definere omfang, behov og løsningsforslag for endringer i samarbeid med medisinske fageksperter og kliniske byggere.

Komplett liste over endringer fra tiltakspakken til oppgraderingen 11. mars

 

Innsatsområdet for akutt innlagt pasient

 

Epikrise etter overflyttet pasient

 • Lagt til seksjon for «Overflytting notater» i Utskrivningsnavigator for lege
 • Viser overflyttingsnotat fra nåværende innleggelse
 • Vises ikke hvis det ikke er noe overflyttingsnotat
 • Kan kopiere tekst fra Overflyttingsnotat når man skriver Utskrivningssammendrag
 • Kan legge til tekst og oppdatert smartlenke, eller kun tekst ved å velge «Legg til kun tekst»

 

Gi beskjed om kontrolltimer ved overflytting

 • Legge til mulighet til å opprette oppgavemelding (ikke oppgavemelding epikrise) i overflyttingsnavigatoren
 • Sluttbruker må legge inn mottaker manuelt
 • (Fullstendig routing av oppgavemelding må sees på i sin helhet senere)

 

Bedre oversikt over takster (gjelder kun for sekretærers arbeidsflate)

 • Legge til takster fra kirurgisk logg sammen med Takstinnhenting
 • Takstinnhenting Navigator
 • Takstinnhenting i Utskrivingsnavigator
 • Takstinnhenting i eMelding for Epikrise (sekretærer)
  • Lagt til Takstinnhenting og problemliste

 

Lab-resultater

 • Signering
 • Oppdatert utskriftsgrupper med mer konsistent navngivning (signer/merk som gjennomgått, lab/resultater)
 • Bruke utskriftsgruppene konsistent på tvers av arbeidsflyter
 • Organiserer nye resultater i 3 grupper på tvers av løsningen
  • Drar inn resultater kun fra aktuell innleggelse
  • Lett å se at det ikke er noen nye resultat
  • Oppdatert Sammendragsrapport
 • Resultater nå øverst
 • Mulighet for å markere som gjennomgått per kategori
 • Lenke til Resultatoversikt (Journalgjennomgang)
 • Lenke til Resultater sammendragsrapport fra sidepanel
 • Fra sidepanel indeks og fra sidepanel sjekkliste
 • Lege sykehjem/helsehus har samme sidepanelsrapport og vil også få denne oppdateringen

 

Sammendrag: Oversiktsrapporten

 • Oppdatert Sammendrag – oversikt for leger og sykepleiere
 • Fjernet utskriftsgrupper som ikke fungerer eller ikke gir verdi
 • Oppdatert Vitalia/NEWS/PEVS
 • Lagt til tilsyn, forordninger og notater

 

Pasientliste for sykepleiere

 • Oppdatere felt i Pasientlisten og Sammendragsrapporten
 • Flytskjemarad byttes ut med et felt for å skrive beskjeder (Intern info)

 

Telemetri

 • Informasjonsflyt på telemetripasienter
 • Oppdatert forordning for telemetri
 • Laget ny rapport over pasientlister
 • Oppdateringer av telemetri flytskjemarader
 • Oppdatert Pasientlisten for telemetri
  • Lagt til prioritet.
  • Sorteres etter ID
  • Beskjed telemetri kan redigeres både fra Pasientlisten og fra rapporten
  • Lagt til telemetri-utskriftsgruppe i oversiktsrapporten for leger og sykepleiere

 

Innsatsområdet for legemidler

 

Side-ved-side visning ved samstemming av legemidler ved innleggelse

 

Daglig kurvesignering

 • Synliggjort signering for leger ved å oppdatere navn på banner
 • Fjernet mulighet for signering for sykepleiere (lenk som åpner flytskjema er tatt bort)

 

En enklere oversikt over legemidler for sykepleiere og leger

 • Mindre forbedringer av brukervennlighet
 • Tidslinje legemiddeloversikt lagt som fane nummer to
 • Hendelseslogg lagt som nummer 3 i sammendragsaktiviteten
 • Synopsis lagt som nummer to fra toppen i mer-meny
 • Legemiddeloversikt (HP RX Master Medication List) gjort tilgjengelig for alle leger i nedtrekksmenyen i sammendragsaktiviteten

 

Behandlingsfase for kirurgisk

 • Kun mindre endringer
 • Noen sammenslåinger av kir behandlingsfaser og navneendring
 • Ikke-kirurgiske behandlingsfaser med i videre løpet

 

Parenteral ernæring

 • Mulighet for å velge kcal/ml i et og samme forordningsvindu.
 • Forordningspanelet for parenteral ernæring er likt, men det er mulighet for å kunne endre posestørrelse på f.eks SmofKabiven Perifer i forordningsvinduet.
 • Vil gi mulighet for å kunne endre en aktiv forordning.

 

Søk: Autosuggest

Dette er en del av Epic-oppgraderingen. Tiltakspakken har vurdert funksjonaliteten, og den blir tilgjengelig som en del av oppgraderingen i mars.

 • Search as you type
 • 30 dagers tid for algoritmen til å bygge seg opp

 

Filtrerering av legemiddelvarsel

Allerede i produksjon.

 • Filtrering er tatt i bruk for å redusere mengden varsler
 • Interaksjonsvarslene finnes fortsatt tilgjengelig, men vises først når brukeren velger å se dem