logo Helse Midt-Norge

Rus og BUP tar i bruk samme system som voksenpsykiatri og somatikk

Rus og BUP har tatt i bruk samme plattform for dokumentasjon og pasientadministrasjon som somatikk og voksenpsykiatri. Dette er i tråd med Helse Midt-Norge sin strategi om standardisering. 

Publisert 21.06.2019

En bedre helsetjeneste

– Moderne rusbehandling forutsetter tverrfaglighet. Da er det en selvfølge at vi dokumenterer inn i, og henter informasjon ut fra samme system som de andre klinikkene på St. OIavs hospital, sier avdelingssjef ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital, Roger Harli. - Vi har siden overgangen erfart en styrking av pasientbehandlingen basert på bedre informasjonstilgang for hele sykehuset og i enden av dette prosjektet sitter pasienten igjen med en bedre helsetjeneste, avslutter Harli.

Nå når rus-data fases ut til fordel for MW2PAS og Doculive i hele Helse Midt-Norge vil dette også redusere vedlikeholdskostnadene, samtidig som man får et felles verktøy på tvers av fagområdene.

 

Gode forberedelser og gjennomføring

Over 2 600 ansatte har fått opplæring og 7 000 aktive pasienter er flyttet manuelt over til nytt system. I tillegg er 4.5 millioner journaldokumenter flyttet til Doculive.

– Det har vært lagt ned en stor innsats med opplæring, overflytting og andre forberedelser for å sikre at oppstarten skulle gå mest mulig smertefritt, og hovedfokuset videre blir å få inn detaljene i rutiner og arbeidsprosesser, slik at dette henger sammen med bruken av de nye IKT-verktøyene sier prosjektleder Torgrim Karlsen.