logo Helse Midt-Norge

Anbefaler utsettelse

Styringsgruppa for regional innføring av Helseplattformen anbefaler at utrulling av ny journalløsning i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal utsettes. 

Publisert 23.12.2022
Sist oppdatert 04.01.2023
Helseplattformen-logo
Opplæringstiltak sluttføres som planlagt i Helse Nord-Trøndelag, men før videre utrulling av Helseplattformen kan gjøres for sykehusene må alle tilgjengelige ressurser i Helseplattformen og St. Olavs hospital prioriteres til arbeidet med å bedre den tekniske løsningen og bruken av denne. Det gjøres for å føre St. Olavs hospital tilbake til en normal driftssituasjon. Styret for Helse Midt-Norge RHF vil ta stilling til forslaget om utsettelse og revidert framdriftsplan i styremøte 5. januar 2023.

Kritiske feil og mangler

​Styringsgruppen erkjenner at det er kritiske feil og mangler ved løsningen og bruken av denne som påvirker pasientsikkerheten og driftsituasjonen ved St. Olavs hospital. Styringsgruppen har vedtatt en plan, utarbeidet av St. Olavs hospital og Helseplattformen, som dokumenterer hva som må gjennomføres av tiltak for å bedre den tekniske løsningen og bruken av denne, for å føre St. Olavs hospital tilbake til en normal driftssituasjon. Dette arbeidet kommer i tillegg til allerede etablerte arbeidsgrupper for å ivareta e-meldinger og NPR-rapportering.

- For å gjennomføre denne planen så raskt som mulig må alle tilgjengelige ressurser i Helseplattformen og St. Olavs hospital prioriteres til dette arbeidet. Dette vil medføre at forberedende aktiviteter i Helse Nord- Trøndelag og Helse Møre og Romsdal ikke kan gjennomføres som planlagt i den vedtatte innføringsplanen, sier fagdirektør Björn I. Gustafsson, som er leder av styringsgruppen.

​​- Oppstart må utsettes

Han presiserer at opplæringsaktiviteter sluttføres i HNT, som planlagt.

- Styringsgruppen mener derfor at oppstart for disse foretakene må utsettes, og følgelig er det behov for å revidere den regionale innføringsplanen. Av hensyn til forutsigbarhet knyttet til replanlegging og drift anbefaler styringsgruppen at beslutning om en detaljert revidert fremdriftsplan med milepæler gjøres samtidig med vedtak om utsettelse i styremøte i Helse Midt-Norge RHF i januar, sier Gustafsson.

Styringsgruppen består av ledelsen i alle helseforetakene og representanter fra de tillitsvalgte.