logo Helse Midt-Norge

2022

Se alle nyheter publisert i 2022.

 • 30. april 2023
  Vi planlegger framtida nå

  Det pågår nå et arbeid med å lage utviklingsplaner i helseforetakene i regionen. Planen skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene, etter nasjonale og regionale føringer. Hvilken retning må vi ta for å møte samfunnets samlede beho...

 • 28. april 2023
  Nytt styre i Helseplattformen

  Generalforsamlingen godkjente torsdag 27. april nytt styre i Helseplattformen AS.

 • 28. april 2023
  Månedens prosjekt: Ultralyd-mediert levering av nanomedisin for bedre kreftbehandling

  Sofie Snipstad leder et prosjekt som håper at ultralyd og bobler kan brukes til å behandle både kreft og hjernesykdommer på en mer effektiv måte.

Sist oppdatert 23.12.2021