logo Helse Midt-Norge

Brukerne klappet for overgangen til Helseplattformen

Denne uka arrangeres regional brukerkonferanse 2022. Helsepersonell i fremtiden er blant temaene som diskuteres.

Publisert 16.11.2022
 

Det var administrerende direktør i Helse Midt-Norge Stig Slørdahl som ønsket velkommen til den årlige konferansen for brukerorganisasjonene i regionen tidlig onsdag ettermiddag.

Slørdahl var innom mange tema, men kunne blant annet fortelle salen at han var lettet over at helgas overgang til Helseplattformen – for St. Olavs hospital og seks nye kommuner – gikk såpass smidig som den gjorde.

Brukerrepresentantene reagerte med spontan applaus.

Slørdahl adresserte også utfordringene både verden og norsk helsevesen står overfor de kommende årene.

- Det er vanskelig tid vi lever i, med mange utfordringer. Det er krig i Europa og bare 14 prosent av verdens befolkning lever i dag i et demokrati. Dere må være en pådriver for at vi jobber med beredskap, og for at vi fortatt skal ha en god helsetjeneste, oppfordret Slørdahl.

Godt helsetilbud i 2040

Også neste bolk på programmet ble innledet av Slørdahl – denne gangen i en filmet samtale med Gunnar Bovim, som dessverre ikke hadde anledning til å være til stede. Se videoen i toppen av denne saken.

Bovim er leder for Helsepersonellkommisjonen hvis oppdrag er å bidra til at vi får en god og bærekraftig helsetjeneste og et helsetilbud til oss alle i 2040.

- Det er flere utfordringer, både på utsiden og innsiden av helsetjenesten vår. Befolkningen blir stadig eldre og det blir flere og flere av oss. Særlig blir det mange over 80 år fremover. Det er også utfordringer med å rekruttere folk. I dag går 13 prosent av de unge inn i helse og omsorg. I 2035 er tallet 18 prosent, i 2060 29 prosent, sier Bovim i videoen.

​- Mangler lønn som rekrutterer

Utfordringen med å skaffe helsepersonell var også temaet for Oda Karoline Ingstad, psykiatrisk sykepleier ved Blå Kors Lade Behandlingssenter og aktiv i Norsk Sykepleierforbund (NSF).
Foto av Oda Karoline Ingstad, psykiatrisk sykepleier ved Blå Kors Lade Behandlingssenter og aktiv i Norsk Sykepleierforbund.

Oda Karoline Ingstad, psykiatrisk sykepleier ved Blå Kors Lade Behandlingssenter og aktiv i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Ingstad viste også til at befolkningen stadig blir eldre, og at det dukker opp stadig nye behandlingstilbud for flere lidelser. Det medfører at flere vil ha behov for helsehjelp, noe som øker behovet for kvalifisert helsepersonell. Helsetjenesten må innrette seg etter det, argumenterte hun.

Hun viste til at NSF mener sykepleierne mangler en lønn som rekrutterer, mobiliserer og beholder sykepleiere i yrket.

- I 2035 kan vi mangle så mange som 28 000 sykepleiere i Norge, ifølge beregninger gjort av Statistisk sentralbyrå. Gode lønns- og arbeidsvilkår er en viktig del av løsningen. Det nytter ikke å utdanne flere til sykepleieryrket, hvis man ikke greier å beholde de som allerede er der, sa Ingstad, som fikk mange spørsmål og betraktninger fra engasjerte brukere i salen.

Helsesista kommer torsdag

Videre fikk vi høre Rubel Angel, konstituert utdanningssjef i Helse Midt-Norge RHF, snakke om helsepersonell i fremtiden ut fra et arbeidsgiverperspektiv. Svein-Rune Johannessen fra Regionalt brukerutvalg snakket om pårørende sin rolle, mens fagdirektør Bjørn Gustafsson i Helse Midt-Norge RHF tok for seg digital hjemmeoppfølging.

Helt til slutt fikk vi høre vinner av forskningsprisen 2020 Jorunn Sandvik (overlege, Senter for fedmebehandling, St. Olavs hospital HF) fortelle om sin forskning på langtidseffekter etter fedmekirurgi.

Tema for torsdagens samling er psykisk helse. Assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF Ragnhild Johansen, psykiater og professor ved HUNTs forskningssenter Steinar Krokstad, og psykiatrisk sykepleier Anita Nilsen og psykolog Jørgen Olaussen, psykolog (Klinikk for psykisk helsevern og rus, Helse Nord-Trøndelag HF) er noen av de som skal holde innlegg.

Brukerkonferansen avsluttes med et innlegg av Helsesista, også kjent som helsesykepleier Tale Maria Krohn Engvik, som skal holde innlegget «Våg å være».​

Snorre Ness og Toril Grøtte

Sekretariatet: Leder for Regional brukerorganisasjon Snorre Ness og Toril Grøtte fra Helse Midt-Norge RHF.