logo Helse Midt-Norge

Årets sykehustale ble holdt på St. Olavs hospital

St. Olavs hospital var vertskap for årets sykehustale. Styrking av psykisk helse, mindre rapportering og mer tid til pasienter, var noe av det helseministeren la vekt på.

Publisert 17.01.2023
Foto av helseminister Ingvil Kjerkol mens hun blir intervjuet av NRK

Tirsdag formiddag var det igjen tid for dne årlige sykehustalen der helseministeren oppsummerer noen av oppdragene sykehusene skal følge i året som kommer.​

– Dette er mitt andre oppdragsdokument. I årets oppdragsbrev til sykehusene har jeg spesielt oppmerksomhet på psykisk helse og rus, mindre rapportering for fagfolk så de får mer tid med pasienter og styrking av kompetanse og innovasjon, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i talen.

Etter talen ble oppdragsdokumentet til de fire regionale helseforetakene lagt fram i et foretaksmøte. Gjennom oppdragsdokumentet ber helse- og omsorgsministeren helseforetakene om å gjennomføre en rekke helsepolitiske oppdrag og oppnå resultatmål i 2023.

Skjerme de mest sårbare pasientgruppene​

Sykehusbudsjettet for 2023 ville i normale tider vært en solid økning. Men her, som i andre sektorer, vil det bli nødvendig med omstilling og tiltak for å håndtere pris- og lønnsvekst. Økningen i nysalderingen for 2022 vil bidra til at de mest sårbare pasientgruppene kan skjermes, skriver helse- og omsorgsdepartementet i saken om talen som kan leses her.

– Psykisk helse er en prioritet for regjeringen. Jeg ber sykehusene forsøke å skjerme tilbudet innen psykisk helsevern, sa Kjerkol.

Her kan du lese helseministerens tale i sin helhet.