logo Helse Midt-Norge

Bakterien Serratia marcescens påvist hos ti pasienter i Midt-Norge

I oktober 2022 ble det i Helse Midt-Norge oppdaget et utbrudd med bakterien Serratia marcescens. Hittil er identisk bakteriestamme med samme genetiske profil identifisert i pasientprøver fra ti pasienter i Midt-Norge. 

Publisert 15.11.2022
Pasientene ble behandlet ved sykehus i Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs hospital HF. Representanter fra helseforetakene jobber systematisk med kartlegging av utbruddets omfang, mulige smitteveier, og om smittekilden kan identifiseres. Arbeidet koordineres av Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge.

Søker mulige smitteveier

- Vi jobber nå med å finne mulige smitteveier, og går gjennom informasjon om opphold på sykehus samtidig som vi undersøker når utbruddsbakterien først ble påvist i prøver fra pasienten. Sammen med Folkehelseinstituttet ser vi på ulike miljøer også utenfor sykehuset, hvor kilden til bakterien kan tenkes å være, sier Nicola I. Kols, koordinerende lege ved Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge.

Nylig er utbruddsstammen også identifisert i pasientprøver i Helse Sør-Øst, og er nå påvist i to av landets fire helseregioner. Folkehelseinstituttet er nasjonal koordinator for utbruddsoppklaring. Det er foreløpig ikke identifisert en felles årsak til smitte hos pasientene. 

Forårsaker sjelden sykdom 

Serratia marcescens er en vanlig forekommende bakterie som blant annet trives i vann og fuktige omgivelser, samt i sykehusmiljø. Den forårsaker sjelden sykdom hos friske, men kan gi alvorlig sykdom hos pasienter med svekket immunforsvar.

Infeksjoner med Serratia marcescens kan behandles med antibiotika.