logo Helse Midt-Norge

Justert plan for Helseplattformen

Revidert felles regional innføringsplan og ny milepælsplan foreslås lagt fram for beslutning innen 19. januar. 

Publisert 05.01.2023

Logo

Da vil det avklares om Helse Nord-Trøndelag kan ta i bruk Helseplattformen før sommeren og Helse Møre og Romsdal må vente til høsten. 

Styret i Helse Midt-Norge RHF tar stilling til spørsmålet om å endre innføringsplanen for sykehusene i sitt møte torsdag 5. januar, slik administrerende direktør Stig A. Slørdahl foreslår.  
 
Med bakgrunn i styrets beslutning vil det bli utarbeidet en revidert felles regional innføringsplan og ny milepælsplan for arbeidet med optimalisering og feilretting etter innføringen ved St. Olavs hospital. 
 
Det legges til grunn at gjeldende innføringsplan for kommunene blir opprettholdt. 

Dette er forslaget til vedtak fra administrerende direktør: 
  1. Styret i Helse Midt-Norge opprettholder planen om å innføre Helseplattformen i regionen.
  2. Styret i Helse Midt-Norge erkjenner at gjeldende innføringsplan for Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF ikke er gjennomførbar gitt nødvending optimalisering og feilretting etter innføringen ved St. Olavs hospital HF.  
  3. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber administrerende direktør innen 19.januar, legge frem revidert felles regional innføringsplan, inklusiv ny milepælsplan. 
  4. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at gjeldende innføringsplan for kommunene opprettholdes. 
  5. Styret i Helse Midt-Norge ber om at økonomiske konsekvenser blir lagt frem i egen sak så snart som mulig. 
  6. Styret i Helse Midt-Norge ber internrevisjon gjennomføre et rådgivingsoppdrag for å samle erfaringer rundt oppstart og ibruktakelse av løsningen ved St. Olavs hospital, slik at erfaringene kan deles før oppstart i Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF 
  7. Styret i Helse Midt-Norge tildeler Helse Nord-Trøndelag inntil 30 millioner kroner og Helse Møre og Romsdal inntil 40 millioner kroner, for å redusere risiko i innførings-perioden. ​