logo Helse Midt-Norge

Ny framdriftsplan kommer

Helseplattformen skal innføres, men styret for Helse Midt-Norge RHF mener det er nødvendig å bruke noe mer tid på feilretting og optimalisering av løsningen. 

Publisert 05.01.2023
Foto av styreleder av Odd Inge Mjøen med flere fra styremøtet I Helse Midt-Norge RHF 5. januar 2023.
Styret ber derfor om en justert plan for utrulling i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Den skal framlegges innen 19. januar.
- Vi må bare erkjenne at det vil ta noe mer tid å rette feil og optimalisere løsningen som nå er tatt i bruk ved St. Olavs hospital. Det gjør at vi ikke kan ta i bruk Helseplattformen som planlagt i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Vi må sette ny dato og det vil bli laget en oppdatert plan, men dette påvirker heldigvis ikke oppstart for Helseplattformen i kommunene, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.

Innført i sju kommuner

Helseplattformen er en felles journalløsning som sikrer bedre informasjonsflyt mellom aktører i helsetjenesten og mellom tjenesten og pasienten, og vil bidra til bedre pasientsikkerhet. Det er inngått en forpliktende samarbeidsavtale med kommunene og løsningen er nå innført i sju midtnorske kommuner med godt resultat. Ytterligere 12 kommuner skal innføre løsningen i 2023.

For sykehusene var det opprinnelig planlagt at St. Olavs hospital skulle ta i bruk Helseplattformen samtidig med Trondheim kommune i mai 2022. Oppstart for sykehuset ble imidlertid utsatt til november og det ble laget et komprimert løp for videre utrulling til sykehusene i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Erfaringene fra oppstart ved St. Olavs hospital viser at man trenger mer tid for å rette feil og optimalisere løsningen.

- Kontinuerlig prosess

Det er nå over 20 000 ansatte helsetjenesten i Midt-Norge som er aktive brukere av Helseplattformen. Løsningen fungerer godt på flere områder, men ved St. Olavs hospital er det nødvendig med forsterket innsats og tiltak blant annet knyttet til e-meldinger, bildediagnostikk og merkantile prosesser.

- Alle ønsker om forbedring kan ikke løses nå. Som for andre IT-systemer vil optimalisering og forbedring være en kontinuerlig prosess med oppdatering av programvaren. Det viktige nå er å få gjort de endringene som er nødvendig slik at løsningen fyller de kravene vi har satt til kvalitet og at Helseplattformen kan tas i bruk også ved sykehusene i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal, sier Mjøen.