logo Helse Midt-Norge

Vektlegger support for å ivareta pasientsikkerheten

Styringsgruppa for felles mottaksprosjekt i Helse Midt-Norge fremhever at det skal gis kontinuerlig support etter oppstart for å ivareta den feilretting og optimalisering som St. Olavs hospital trenger fra Helseplattformen, for å komme opp i aktivitet som planlagt. 

Publisert 13.10.2022
Ufokusert foto av sykehusmiljø.

Det understrekes at dette er viktig med tanke på pasientsikkerheten.

Styringsgruppa har en tett oppfølging av milepælsplanen for utrulling av Helseplattformen for sykehusene i Midt-Norge. Det er nå avtalt en support-løsning som vil være operativ døgnet rundt ved oppstarten 12. november på St. Olavs hospital og framover. Og det blir en tett oppfølging av løsningen for tilgangsstyring som nå er godkjent.

- Kontinuerlig forsvarlighetsvurdering​

- Det er blitt arbeidet innenfor en stram tidslinje med å rette feil og å ferdigstille løsningen i høst. Vi vil ha en kontinuerlig forsvarlighetsvurdering av løsningen, support og feilretting vil bli ivaretatt fortløpende. Nå blir det viktig å legge til rette for å sikre god opplæring og øve på bruk av systemet de få ukene som gjenstår, sier leder av styringsgruppa, eierdirektør Nils Kvernmo i Helse Midt-Norge RHF.

Alle helseforetakene i Midt-Norge er representert med sin øverste leder i styringsgruppa. Styringsgruppen understreket at det er gjort mye godt arbeid og godkjente funksjonen for tilgangsstyring samt resten av punktene om løsningens kvalitet, bortsett fra løsningen for e-meldinger. Denne skal behandles igjen i styringsgruppens neste møte.

​Pasientsikkerheten skal ivaretas

Helseforetakene samarbeider med Helse Midt-Norge for å hindre at ventelister og fristbrudd øker (se også pressemelding 12. oktober).

Forberedelsene til oppstart har pågått over lang tid og man har hatt en tett oppfølging av feil og mangler etter hvert som de er blitt rapportert inn. Det er høstet erfaring fra andre land som har tatt i bruk tilsvarende journalsystem. Felles for de sykehusene som har lykkes i å komme raskt opp i normal aktivitet, er at det er gjort et godt forarbeid og at de har hatt god support etter oppstart.

Tilgangsstyringen som Helse Midt-Norge har valgt, har et høyere sikkerhetsnivå enn andre tilsvarende installasjoner. Det har vært utfordringer med systemet som nå er levert og godkjent. De neste dagene blir det viktig å følge opp og sikre at helsepersonell tildeles riktige roller og oppgaver i journalløsningen.