logo Helse Midt-Norge

Ingvill Kvernmo ny direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge

Kvernmo kommer fra jobben som kommunedirektør i Orkland kommune og starter hos Helse Midt-Norge 1. mars. 

Publisert 30.11.2022
Portrettbilde av Ingvill Kvernmo

Ingvill Kvernmo har fått jobben som ny direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge RHF. Foto: Orkland kommune

- Jeg synes dette virker som en spennende jobb. Helseforetakene og sykehusene står overfor store utfordringer. Jeg gleder meg til å bruke det jeg kan på å løse framtidas utfordringer i helsevesenet, sier Ingvill Kvernmo.

Ingvill er i dag kommunedirektør i Orkland kommune og har tidligere jobbet som direktør for EBA Trøndelag og Håndverkerforeningen i Trondheim. Hun har en mastergrad i samfunnsøkonomi, med tilleggsfag innen administrasjon, ledelse og styrearbeid. Hun har lang erfaring med styrer og styrearbeid.

​Vemodig å slutte i Orkland

I Orkland kommune har hun ledet en sammenslåingsprosess basert på involvering og eierskap, der fire kommuner er blitt til én enhet.

- Det er selvsagt vemodig å slutte i en jobb der jeg har trivdes så godt. Det har vært en spesiell reise i Orkdal som har utviklet meg og lært meg mye. Men det er en tid for alt. Orkland kommune er godt rigget for framtida, med fornøyde medarbeidere og brukere, og høy aktivitet i næringslivet. Det er vemodig, men riktig at jeg bruker min kompetanse på en ny plass, sier Ingvill.

«Direktør for eierstyring får ansvar for å forvalte eierskapet til helseforetak og andre selskaper der HMN har en eierandel», heter det i jobb​utlysningen. Og videre:

«Sentrale oppgaver er å utøve strategisk styring og oppfølging av disse selskapene i tråd med oppdrag gitt fra HOD. Erfaring knyttet til sentrale deler av ansvarsområdet samt god oversikt over de utfordringer en slik rolle kan innbefatte blir viktig. Du vet hvordan du skal lose krevende prosesser med ulike og sterke interessenter i havn og har kompetanse på å vurdere risiko». 

Tar over fars jobb

Ingvill tar over jobben etter nåværende direktør for eierstyring Nils Kvernmo – som er hennes far.

- Det er litt spesielt at jeg får jobben etter ham, og det var noe av det jeg måtte tenke gjennom da jeg takket ja til jobben. Det kommer til å gå greit, sier hun.

- Vi er veldig glad for å ha sikret oss en veldig kompetent leder og direktør for eierstyring. Hun blir et verdifullt tilskudd til organisasjonen vår, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Ingvill starter i jobben 1. mars 2023.

- Jeg gleder meg til å bli kjent med de folkene jeg skal jobbe tett sammen med, både Helse Midt og i foretakene. Det blir fint å lære mer om hvordan organisasjonene virker, og hvordan de ansatte opplever utfordringsbildet de står i til daglig.