logo Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF deler ut over 16 millioner kr til innovasjonsprosjekter

Vi deler ut i overkant av 16 millioner kroner til innovasjonsprosjekter som skal komme helsen vår til gode.

Publisert 22.12.2022
Sist oppdatert 04.01.2023
Foto av kvinnelig forsker

Også i år kunne det søkes i tre ulike kategorier: produktinnovasjon, tjenesteinnovasjon og overføring av innovasjon fra andre helseforetak. Det var god respons på alle kategorier, og hele 68 søknader ble videresendt til vurderingskomiteene. Av disse er det nå 25 søknader som får tildelt finansiering fra HMN RHF til sitt innovasjonsprosjekt. 

Komiteene har gitt tilbakemelding på at det har vært veldig spennende å lese søknadene og at de er imponerte over innovasjonsaktiviteten i helseforetakene.

Se hvem som har fått støtte her

​I år ble det også prøvd ut noe nytt: Alle som søkte produktinnovasjon ble invitert til å pitche (altså gi en kort og konsis presentasjon av ideen) for komiteen, slik at komiteen fikk mulighet til å stille spørsmål og få avklaringer på det som eventuelt ikke kom tydelig nok frem i den skriftlige søknaden. Tilbakemeldingen fra komiteen var at dette var svært nyttig og at dette må vi fortsette med!

Totalt tildeles det i overkant av 16 millioner kroner til innovasjonsprosjektene, og alle helseforetak er representert i tildelingsbunken. Om man skal si noe om trender i årets søknadsbunke, er det stort fokus på det utadvendte sykehuset og HelsaMi-prosjekter. 

Strategi 2030, regional utviklingsplan og nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 lå i år til grunn for de prioriterte satsingsområdene. For kategorien produktinnovasjon var det ingen prioriterte områder.

Komiteene som har stått for den faglige vurderingen og utarbeidet innstillingen:

​For produktinnovasjon:

  • Kristian Onarheim, assisterende fagdirektør, HMN RHF (leder av komiteen)
  • Christian Skattum, leder av innovasjonsavdelingen, Oslo universitetssykehus
  • Siri Bye Guldbækhei Johansen, seniorrådgiver, Innovasjon Norge

For tjenesteinnovasjon:

  • Bjørn Våga, avdelingsleder prosjekt og digitalisering, Hemit (leder av komiteen)
  • Håkon Haaheim, seksjonsleder forskning og innovasjon, Helseplattformen
  • Siri Ann Mauseth, leder RSHU, St. Olavs hospital HF
  • Lars Kverkild, Avdelingsleder prehospital klinikk, Helse Nord-Trøndelag HF
  • Odd Arne Maridal, IKT-sjef, Helse Møre og Romsdal HF

Fra RBU var det oppnevnt to brukerrepresentanter som har bidratt i vurdering av tjenesteinnovasjonssøknader: Torbjørn Akersveen og Bjørnar Lien.

Endelig tildeling er vedtatt av fagdirektør Björn Gustafsson.