logo Helse Midt-Norge

Her er Helse Midt-Norges nye logistikksenter

Mandag åpnet helseregionens nye forsyning- og logistikksenter på Heimdal i Trondheim – det eneste i sitt slag i Norge.

Publisert 28.11.2022
Sist oppdatert 29.11.2022
Foto av avdelingssjef Eivind Moen. utenfor logistikksenteret.

Avdelingssjef Eivind Moen og feiret åpningen av det nye felles regionale logistikksenteret mandag med kake. I løpet av første halvår 2023 skal senteret forsyne alle helseforetakene i regionen med varer. Foto: Helse Midt-Norge RHF

- Det er bare vi i Midt-Norge som har klart å samle oss om en helregional felles løsning der vi er enige om hvordan vi skal gjøre det og alle er med. Det er unikt.

Avdelingssjef Eivind Moen og feiret åpningen av det nye felles regionale logistikksenteret mandag med kake. I løpet av første halvår 2023 skal senteret forsyne alle helseforetakene i regionen med varer. Foto: Helse Midt-Norge RHF

Det sier Eivind Moen, avdelingssjef for St. Olavs driftsservice – Logistikk og forsyning.

Det handler ikke bare om å finne en lagerløsning, sier Moen, men en logistikkløsning som passer for alle helseforetakene i regionen.

Fram til nå har det vært ett eller flere logistikksentere tilknyttet hvert enkelt helseforetak. Mandag ble det gamle lageret på St. Olavs hospital lagt ned – og det nye regionale lageret på Heimdal innviet. 

- De tre første månedene skal vi levere bare til St. Olav. I mars starter vi å levere til Helse Nord-Trøndelag, og i juni til Helse Møre og Romsdal. Vi er stolte over å være i gang med det nye senteret, sier Moen.

​Medisinsk forbruksutstyr 

Målet for prosjektet Fremtidig forsyningsstruktur har vært nettopp å etablere en forsyningsstruktur som dekker de tre helseforetakenes behov fremover.

Det handler både om å ivareta endrede behov i pasientbehandlingen, men også endrede behov knyttet til beredskap, særlig med tanke på kvalitet og presisjon i leveransene.

Og så handler det om å finne en lagerstruktur og et sortiment. Det er en stor jobb, sier Moen.

(Saken fortsetter under bildet)​
Foto av Eivind Moen inne i logistikksenteret.

- Vi har cirka 4000 artikler som helseforetakene bruker. Alt fra kulepenner og pappkopper, til viktige medisinske forbruksartikler som brukes i pasientbehandlingen, og det er der primærfokuset ligger, sier Eivind Moen. Foto: Helse Midt-Norge RHF

Det er i dag Sykehusapotekene som håndterer medisiner, det er et eget fagmiljø som har teknisk utstyr, og så er det logistikksenteret som har medisinsk forbruksutstyr.

​Automatiske løsninger

- Vi har mye av det som brukes i behandlingen av pasienter, men som er engangsutstyr. Vi har ikke blodtrykksapparat, men vi har alt av bandasjer og det som brukes nytt hver gang, sier Moen.

Innføringen av en del ny teknologi, som flere semiautomatiske lagerautomater som leter fram varer, gjør at kapasiteten og effektiviteten kan økes ved behov. Automatene vil samtidig heve kvaliteten i håndtering av sterile varer, noe som krever både kompetanse og infrastruktur som ikke er fullt ut på plass alle steder i helseregionen i dag.

(Saken fortsetter under bildet)

Foto av Moen foran automatiske  lagerautomater.

I bakgrunnen de automatiske lagerautomatene som skal håndtere sterile varer. Foto: Helse Midt-Norge RHF

- Det er forventet at pasientbehandlinga i Helse Midt-Norge skal øke de neste åtte-ti årene. Logistikken må ikke bli en akilleshæl, men henge med. Vi må klare å øke volumet fort, uten at kostandene nødvendigvis øker, sier Moen.

Åpningen av det nye senteret mandag ble feiret med kake og gratis lunsj til alle ansatte.