logo Helse Midt-Norge

Våg å snakke om selvmordstanker, det kan redde liv

I 2021 var det 658 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. Skal vi forebygge selvmord, må det gjøres der folk lever og bor. 24. oktober starter en folkeopplysningskampanje om selvmord i vår region.

Publisert 17.10.2022
Kampanjen har fått navnet ««Snakk om selvmordstanker, det kan redde liv», og sparkes i gang i Trøndelag, Møre og Romsdal 24. oktober. Alle kan bidra i dette viktige arbeidet.

Kampanjen er ett av flere tiltak i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord, og RVTS Midt  har ansvar for kampanjen i region midt. 

Kampanjen er en del av et todelt prosjekt som er initiert av Helsedirektoratet og består både av en kampanje rettet mot befolkningen og et opplæringstilbud for ansatte i kommuner, helseforetak, fastleger og frivillige.                                                                                       
Hovedmålet med kampanjen er å bidra til å øke befolkningens kunnskap om selvmord, redusere stigma og få flere til å søke hjelp. I tillegg er det et mål at flere skal tørre å fortelle at de har selvmordstanker og at mennesker rundt skal tørre å spørre. 

-Vi ser at selvmordstallene dessverre ikke går ned, til tross for opptrappingsplaner for psykisk helse og handlingsplaner for selvmordsforebygging. Selvmord og selvmordsforsøk er fremdeles tabubelagte temaer som må løftes fram. Alle kan bidra med å forebygge selvmord. Ved å spørre om hvordan folk har det, kan vi vise interesse for andres psykiske helse. Det er ikke farlig å spørre om noen har selvmordstanker, åpenhet kan redde liv, sier Laila Hoff Johansen, kommunikasjonsrådgiver ved RVTS Midt.

Informasjon om selvmord og forebygging skal under kampanjen spres bredt til hele befolkningen i Trøndelag og Møre og Romsdal, og primærmålgruppen er voksne menn i alderen 40-60 år. Dette er fordi menn i mindre grad enn kvinner søker hjelp, og fordi rundt to av tre norske selvmord hvert år begås av menn.

–Å skulle forklare selvmord er komplekst, og handler ikke nødvendigvis om psykiske lidelser. Det er mange forhold som kan påvirke som relasjonelle, individuelle og samfunnsmessige forhold. For mange kan det være antallet livsbelastninger som blir for store. Selvmord må derfor sees i en større kontekst, ifølge Laila Hoff Johansen. 

I tillegg til økt fokus på temaet på sosiale medier og tradisjonelle medier, er det også opprettet en egen nettside for kampanjen: 

Selvmordstanker og selvmord - helsenorge.no

Her finner man informasjon om hvordan man kan snakke om selvmordstanker, inkludert samtaleguider og hvor man kan søke hjelp. 

RVTS Midt har også fått flere kontaktpersoner og ambassadører i ulike kommuner og frivillige lag, idrettslag og organisasjoner. 

–Vi har mange med oss fra både Trøndelag og Møre og Romsdal, eksempelvis RBK, Molde fotballklubb, politiets nettpatrulje, studentsamskipnaden, Norsk sykepleierforbundet og Kirkens bymisjon. Disse bidrar til å spre filmer og tekster når kampanjen settes i gang. Selvmord er et tema alle kan engasjere seg i. Å våge å gå nær og bry seg kan bety forskjellen på liv og død, sier Hoff Johansen ved RVTS Midt.