logo Helse Midt-Norge

Brukerorganisasjoner: utlysing av midler for 2023

Jobber organisasjonen din for å skape helsefremmende aktivitet? Nå lyser vi ut midler som dere kan søke på innen 1. desember.

Publisert 01.10.2022
Barn som kaster høstløv på hverandre
Tilskuddene utlyses 1. oktober hvert år og har fast søknadsfrist 1. desember. Det er bare brukerorganisasjoner som har tilhørighet i Trøndelag og Møre og Romsdal som kan søke.

Retningslinjene for tildeling er laget i samarbeid med Regionalt brukerutvalg for Helse Midt-Norge RHF.

Søknadsskjema

Det elektroniske søknadsskjemaet kan ikke mellomlagres, men vi har laget et kladdeskjema som du kan bruke til å samle alle opplysninger før du fyller ut søknadsskjemaet.Har du spørsmål om utlysningen kan du sende en epost til postmottak@helse-midt.no 

Fikk du støtte til aktiviteter i 2022?

Om du fikk støtte til inneværende år skal du rapportere inn hva pengene ble brukt til samtidig som du søker om midler for neste år.

Fikk du støtte og ikke skal søke om midler for 2023 må du rapportere inn for aktiviteten i 2022 på et eget skjema som du finner her.

For 2022 ble det fordelt ca. 9 millioner kroner. I tillegg fikk flere organisasjoner overført ubrukte midler fra 2020 og 2021 til 2022.