logo Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge RHF setter beredskap

Helse Midt-Norge RHF øker beredskapen til grønt nivå for å koordinere håndtering av utfordringene knyttet til innføring av Helseplattformen ved St. Olavs hospital HF. Beredskapen heves fordi det er avgjørende å sikre tilfredsstillende virksomhetsdata fra driften av helseforetaket slik at Helse Midt-Norge RHF kan ivareta sitt sørge-for-ansvar. 

Publisert 12.01.2023

​Innføring av Helseplattformen har siden den første utsettelsen ved St. Olavs i mai 2022, vært organisert som et regionalt prosjekt. Det er iverksatt en rekke tiltak og satt inn betydelige ressurser for å intensivere arbeidet med feilretting og optimalisering av løsningen. Vi ser allerede god effekt av disse tiltakene gjennom bedre bruk og forbedring på flere av de mest kritiske feilene i løsningen. Dette arbeidet vil fra i dag av koordineres gjennom jevnlige møter i kriseledelsen ved det regionale helseforetaket. 

St. Olavs hospital HF har som følge av driftsutfordringene med Helseplattformen og samtidig fullt sykehus hatt økt beredskap siden desember for å ivareta forsvarlig drift og pasientsikkerheten. Også Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF har hevet sin beredskap på grunn av fulle sykehus og økt sykefravær. Kombinasjonen av høyt antall pasienter på sykehus og sykefravær blant ansatte har skapt kapasitetsutfordringer.