logo Helse Midt-Norge

Reduserer ventelistene før oppstart av Helseplattformen

Nå iverksettes tiltak for å kutte ventelistene ved sykehusene før innføringsfasen for Helseplattformen. Helse Midt-Norge har satt av nærmere 100 millioner kroner for en ekstraordinær innsats de neste månedene. Flere hundre pasienter vil dra nytte av tiltakene.

Publisert 12.10.2022
Foto av bein til helsepersonell på sykehus.
Det pågår nå et omfattende arbeid for å utnytte all tilgjengelig kapasitet i egne helseforetak og hos private som har avtale med Helse Midt-Norge. Det ekstraordinære kjøpet og tilgjengelig kapasitet hos private leverandører og avtalespesialister vil bli innrettet slik at St. Olavs hospital prioriteres i første fase (november og desember) når helseforetaket som førstemann tar i bruk Helseplattformen. Deretter vil Helse Nord-Trøndelag (februar) og Helse Møre og Romsdal (april) bli prioritert fortløpende når Helseplattformen rulles ut.

- Aktiviteten vil gå noe ned

Selv om sykehusene nå forbereder seg på å ta i bruk Helseplattformen på en best mulig måte, er det forventet at aktiviteten vil gå noe ned ved oppstart, sier fagdirektør Björn Gustafsson i Helse Midt-Norge RHF.

- Midt-Norge har landets korteste ventetider og i samarbeid med helseforetakene våre skal vi sørge for å skjerme pasientene og unngå økte ventelister og fristbrudd i den krevende perioden vi nå går inn i. Flere hundre pasienter innen flere fagområder kommer til å få raskere tilgang til nødvendig helsehjelp enn om disse ekstraordinære tiltakene ikke var iverksatt, sier ​Gustafsson.

Satt av penger til ekstraordinære private kjøp

​Behovene for kjøp av ekstra kapasitet hos private leverandører blir koordinert av fagdirektørene i våre sykehus, mens det er fagavdelingen ved det regionale helseforetaket som ivaretar den løpende dialogen med de private leverandørene, opplyser fagdirektøren.

Det er satt av 40 millioner kroner til ekstraordinære kjøp fra private i år og 30 millioner kroner neste år. I tillegg vil helseforetakene få styrket sin økonomi fordi redusert aktivitet fører til reduksjon i aktivitetsbaserte inntekter. I noen grad vil det også bli gjort klinikkvise avtaler mellom helseforetakene om at de andre kan bidra når et av foretakene gjennomfører utrulling av Helseplattformen.

Vil du motta nyheter fra Helse Midt-Norge én gang i uka? Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev