logo Helse Midt-Norge

Fikk forskningsprisen 2020 for fedmeforskning

Overlege Jorunn Sandvik ved Senter for fedmebehandling, St Olavs Hospital, får forskningsprisen 2020 for sin forskning på langtidseffekter etter fedmekirurgi.

Publisert 10.06.2022
Foto av Jorun Sandvik og Toril Grøtte

Prisen deles ut av Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge hvert år og er på 150 000 kroner. Den ble overrakt prisvinneren på Kunnskapssenteret på St. Olavs hospital fredag morgen.

I begrunnelsen fra juryen heter det at «prosjektet har høy vitenskapelig kvalitet og har bidratt til økt kompetanse, og kommer fremtidige pasienter til gode gjennom forbedret behandling og oppfølging».

Ekspert på fedmebehandling

Jorunn Sandvik var ansatt ved Kirurgisk klinikk Ålesund Sjukehus da hun ble ansvarlig for fedmebehandlingen i Møre og Romsdal i 2004. Helseministeren hadde da anbefalt at det ble etablert et team som fikk ansvar for fedmebehandlingen i hvert fylke.

Sandvik planla oppstart og gjennomføring veldig nøye. Hun etablerte en database hvor alle kliniske data, laboratorieprøvesvar, alle undersøkelser, operasjoner, polikliniske utredninger og kontroller ble lagret.

Hun opererte selv alle pasientene, og i løpet av ti år ble det 644 pasienter. Hun har senere selv fulgt opp alle, og en stor del av pasientene har således mer enn 10-15 års oppfølging.

Senere begynte hun arbeidet med en doktorgrad på tallmaterialet – og i juni 2020 disputerte hun i det som skal ha vært en overbevisende seanse. De tre artiklene som utgjør Sandviks PhD-grad er alle tatt inn i verdens beste journaler på fedmebehandling.

Kommer til brukerkonferansen

Samtidig med prisen fra RBU, ble det delt ut tre andre priser på St. Olavs hospital: Årets publikasjon 2020, Tjenesteinnovasjonsprisen 2021 og Arbeidsmiljøprisen 2021. Disse kan du lese mer om på sykehusets nettsider.

En av forpliktelsene til prismottaker er å delta på regional brukerkonferanse for å orientere om forskningen som er grunnlaget for prisen. Konferansen arrangeres 16. eller 17. november 2022 på Scandic Hell Hotell.

RBUs forskningspris er blitt utdelt hver år siden 2004. Dette var den 17. gangen at prisen ble delt ut. Prisutdeler i år var sekretær i RBU, Toril Grøtte.​