logo Helse Midt-Norge

Nå kan du søke om regionale utdanningsmidler for 2024

Helse Midt-Norge RHF lyser nå ut midler til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, utvikle praksisstudiene og/ eller bidra til innovative og alternative muligheter for gjennomføring av praksis. Søknadsfristen er 1. desember 2023.

Publisert 16.08.2023
En hånd som holder en penn
Bilde: mostphotos

Utdanningsmidlene lyses ut årlig, og det kan søkes om inntil 2 millioner kroner per prosjekt for en periode på 1-3 år. Det tas det forbehold om tilgjengelig budsjettramme for Samarbeidsorganet i 2024.

Søknadene forventes å falle inn under ett eller flere satsingsområder der innovative samarbeidsprosjekter har til hensikt:

  • å utvikle praksisstudiene, vurdere alternative former for gjennomføring av praksisstudier for å sikre styrket kapasitet og samtidig sikre kvalitet og sammenheng mellom læringsaktiviteter og læringsutbytter
  • å særlig vurdere hvordan simulering og ferdighetstrening som læringsaktivitet kan fungere både som et supplement, men også integrert i praksisstudier
  • å sikre at kvalitet på veiledning av studenter opprettholdes når antall studenter økes
  • å utvikle gode modeller for delte stillinger

Det er Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) som lyser ut forskningsmidlene. Utlysningen er åpen for ansatte i helseforetakene i Helse Midt-Norge og for ansatte ved universiteter/høyskoler i regionen.

Mer informasjon

Hele utlysningsteksten og informasjon om hvem som tidligere har fått tildelt midler er tilgjengelig Helse Midt-Norges nettsider om utdanningsmidler.

I forkant av søknadsfristen har du mulighet til å delta på en digital workshop som er tilpasset deg som skal søke på utlysningen av midler for å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier. Her vil du få mulighet til å diskutere hva som forventes i søknaden og forståelsen av innholdet i de ulike punktene i utlysningen.

Workshopen tilbys av PLUS, Senter for pedagogikk, læring og undervisning ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, ved professor og leder Hilde Grimstad og seniorrådgiver ved utdanningsseksjonen, Siri Elisabeth Haug, og avholdes på Zoom 31. oktober. Se nettsiden for mer informasjon og påmelding.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til utlysningen, kan du kontakte sekretariatet for Samarbeidsorganet: samarbeidsorganet@helse-midt.no