logo Helse Midt-Norge
Et par solbriller

Samarbeidsorganet

Det regionale samarbeidsorganet er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.

​Utlysning av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge R​​HF 

Samarbeidsorganet lyser årlig ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter. 
Årets utlysning hadde søknadsfrist 1. juni. Tildeling vedtas i Samarbeidsorganet 1.november 2023. Se mer informasjon om utlysningen på våre nettsider for utlysningen.
 
Les mer om forskningsmidler her.

Utlysning av midler for å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier​​​

Samarbeidsorganet lyser årlig ut utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier. 
Årets utlysning har søknadsfrist 1. desember 2023.

​Les mer om utdanningsmidlene her.

Utlysning Clinical Academic Group​s (CAG)​ 

Gjennom Clinical Academic Groups ønsker Samarbeidsorganet å stimulere til faglig samhandling på tvers av sektorene, med mål om bedre helsetjenester i regionen. ​​

Les mer om Clinical Academic Groups her.

Samarbeidsorganet finansierer ca. 300 pågående prosjekter innen forskning og innovasjon i regionen og følger prosjektene gjennom årlig faglig rapportering og kontroll av adressering i vitenskapelige publikasjoner som genereres av midlene. På våre forskningssider finner du viktig informasjon om tildelte midler, blant annet om rapportering, publisering og søknad om endringer i prosjekter. Merk at det alltid skal sendes inn søknad om endring i prosjekter ved avvik fra opprinnelig prosjektplan.

Viktig informasjon for deg som har fått midler fra Samarbeidsorganet

Om Samarbeidsorganet

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) er etablert etter instruks fra Helse- og Omsorgsdepartementet. I følge instruksen skal samarbeidet mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen ivareta:

 • saker innen helseforskning og innovasjon av gjensidig interesse
 • universitetenes og høgskolenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av studenter 
 • utdanning og forskning er i tråd med behovene i spesialisthelsetjenesten
​Samarbeidsorganet drøfter saker av felles strategisk interesse for å løfte og styrke forskning, utdanning og innovasjon i regionen. Helsetjenesten er i stadig endring, og det er et mål at både utdannings- og forskningssektoren skal gjøre tjenesten rustet til å ta de utfordringene som kommer. Et viktig tiltak i denne sammenheng er utlysning og tildeling av midler bevilget av Helse Midt-Norge til forskning, innovasjon og utdanning i regionen.
 

Underutvalg

Samarbeidsorganet møtes tre ganger i året, der de drøfter overordnede strategiske saker som tas videre til de to underutvalgene: 

 

Helse Midt-Norge RHF

 • Stig A. Slørdahl , administrerende direktør (leder i 2024)
 • Björn Gustafsson, fagdirektør
 • Ruben Angell, utdanningssjef

St. Olavs hospital HF

 • Tom Christian Martinsen, viseadministrerende direktør
 • Håkon Skogseth, forskningssjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Erik Solligård, fagdirektør

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Hanne Mathilde Frøyshov, fagsjef

NTNU

 • Tor Grande, rektor 
 • Toril Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping
 • Siri Forsmo, dekan, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Torstein Baade Rø, prodekan forskning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Ingrid Schjølberg, dekan, Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk
 • Marius Widerøe, direktør, ​NTNU Helse

Høgskolene i Molde og Volda

 • Jorunn Sem Fure, dekan, Høgskulen i Volda

Regionalt brukerutvalg, RBU

 • Svein-Rune Johannessen, brukerutvalgsleder

Observatører

 • Forskningsrådet: Ole Johan Borge, avdelingsdirektør
 • Nord Universitet: Gøril Ursin, dekan
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Martin Grotnes, fagdirektør
 • KS: Erik Eide, seniorrådgiver
 • Helse Midt-Norge RHF: Audun Eskeland Rimehaug, assisterende fagdirektør og medlem AU SO

 

Møtetidspunkt i 2024: 9. februar, 7. juni, 7. november.

   

  Ta gjerne kontakt med sekretariatet for Samarbeidsorganet på e-post samarbeidsorganet@helse-midt.no eller postmottak@helse-midt.no.

  Kontaktperson i sekretariatet: Mai Hege Stokke, mai.hege.stokke@helse-midt.no

  Sekretariatet består av:

  • Mai Hege Stokke, rådgiver, tlf. 936 33 380, mai.hege.stokke@helse-midt.no​
  • Dea Fostad Klinkby, rådgiver, tlf. 402 27 295, dea.fostad.klinkby@helse-midt.no
  • Maria Tårland, rådgiver, tlf. 974 133 68, maria.tarland@helse-midt.no

  Nytt fra Samarbeidsorganet

  • Diagram
   2. november 2023
   Tildeling av regionale forskningsmidler for 2024

   Samarbeidsorganet tildeler i overkant av 70 millioner kroner til forskningsprosjekter i regionen.

  • En hånd som holder en penn
   16. august 2023
   Nå kan du søke om regionale utdanningsmidler for 2024

   Helse Midt-Norge RHF lyser nå ut midler til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier, utvikle praksisstudiene og/ eller bidra til innovative og alternative muligheter for gjennomføring av praksis. Søknadsfristen er 1. desember 2023.

  • En kvinne som ser på en mann som går på en sti med trær og gress
   26. juni 2023
   Månedens prosjekt: Digitalisering av hjerterehabilitering

   I Helse Møre og Romsdal har digitalisering av hjerterehabiliteringa lettet arbeidet med å informere og kontakte pasientene før oppstart.

  Sist oppdatert 21.02.2024