logo Helse Midt-Norge
Et par solbriller

Samarbeidsorganet

Det regionale samarbeidsorganet er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.

​Utlysning av regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge R​​HF 

Samarbeidsorganet lyser årlig ut regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF til medisinske og helsefaglige prosjekter. 
Utlysning for 2025 er nå tilgjengelig med søknadsfrsit 3. juni 2024 kl. 15:00.
 
Les mer om utlysning av forskningsmidlene her.

Utlysning av midler for å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier​​​

Samarbeidsorganet lyser årlig ut utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet, relevans og kapasitet i praksisstudier. 
Årets utlysning har søknadsfrist 1. desember 2023.

​Les mer om utdanningsmidlene her.

Utlysning Clinical Academic Group​s (CAG)​ 

Gjennom Clinical Academic Groups ønsker Samarbeidsorganet å stimulere til faglig samhandling på tvers av sektorene, med mål om bedre helsetjenester i regionen. ​​

Les mer om Clinical Academic Groups her.

Samarbeidsorganet finansierer ca. 300 pågående prosjekter innen forskning og innovasjon i regionen og følger prosjektene gjennom årlig faglig rapportering og kontroll av adressering i vitenskapelige publikasjoner som genereres av midlene. På våre forskningssider finner du viktig informasjon om tildelte midler, blant annet om rapportering, publisering og søknad om endringer i prosjekter. Merk at det alltid skal sendes inn søknad om endring i prosjekter ved avvik fra opprinnelig prosjektplan.

Viktig informasjon for deg som har fått midler fra Samarbeidsorganet

Om Samarbeidsorganet

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) er etablert etter instruks fra Helse- og Omsorgsdepartementet. I følge instruksen skal samarbeidet mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen ivareta:

 • saker av gjensidig interesse innenfor helseforskning, innovasjon og utdanninger som gis av universitets- og høyskolesektoren 
 • universitets- og høyskolesektorens behov for samarbeid med helseforetakene om undervisning, opplæring, praksisstudier og veiledning av studenter 
 • at utdanning, innovasjon og forskning, som berører spesialisthelsetjenesten, er i tråd med behovene til spesialisthelsetjenesten
 • spesialisthelsetjenestens behov for forutsigbarhet i planlegging og gjennomføring av spesialisthelsetjenestens utdanningsoppgaver
 • samarbeid om ivaretakelse av kunnskapsbehov i både spesialisthelsetjenesten og i universitets- og høyskolesektoren
​Samarbeidsorganet drøfter saker av felles strategisk interesse for å løfte og styrke forskning, utdanning og innovasjon i regionen. Helsetjenesten er i stadig endring, og det er et mål at både utdannings- og forskningssektoren skal gjøre tjenesten rustet til å ta de utfordringene som kommer. Et viktig tiltak i denne sammenheng er utlysning og tildeling av midler bevilget av Helse Midt-Norge til forskning, innovasjon og utdanning i regionen.
 

Underutvalg

Samarbeidsorganet møtes tre ganger i året, der de drøfter overordnede strategiske saker som tas videre til de to underutvalgene: 

 

Helse Midt-Norge RHF

 • Stig A. Slørdahl , administrerende direktør (leder i 2024)
 • Björn Gustafsson, fagdirektør
 • Ruben Angell, utdanningssjef

St. Olavs hospital HF

 • Tom Christian Martinsen, viseadministrerende direktør
 • Håkon Skogseth, forskningssjef

Helse Møre og Romsdal HF

 • Erik Solligård, fagdirektør

Helse Nord-Trøndelag HF

 • Hanne Mathilde Frøyshov, fagsjef

NTNU

 • Tor Grande, rektor 
 • Toril Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping
 • Siri Forsmo, dekan, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Torstein Baade Rø, prodekan forskning, Fakultet for medisin og helsevitenskap
 • Ingrid Schjølberg, dekan, Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk
 • Marius Widerøe, direktør, ​NTNU Helse

Høgskolene i Molde og Volda

 • Jorunn Sem Fure, dekan, Høgskulen i Volda

Regionalt brukerutvalg, RBU

 • Svein-Rune Johannessen, brukerutvalgsleder

Observatører

 • Forskningsrådet: Ole Johan Borge, avdelingsdirektør
 • Nord Universitet: Gøril Ursin, dekan
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Martin Grotnes, fagdirektør
 • KS: Erik Eide, seniorrådgiver
 • Helse Midt-Norge RHF: Audun Eskeland Rimehaug, assisterende fagdirektør og medlem AU SO

 

Møtedatoer for Samarbeidsorganet i 2024: 9. februar, 7. juni, 7. november.

   

  Ta gjerne kontakt med sekretariatet for Samarbeidsorganet på epost: samarbeidsorganet@helse-midt.no eller postmottak@helse-midt.no

   

  Sekretariatet består av:

  • Mai Hege Stokke, rådgiver, tlf. 936 33 380, mai.hege.stokke@helse-midt.no​
  • Dea Fostad Klinkby, rådgiver, tlf. 402 27 295, dea.fostad.klinkby@helse-midt.no
  • Maria Tårland, rådgiver, tlf. 974 133 68, maria.tarland@helse-midt.no

  Nytt fra Samarbeidsorganet

   Sist oppdatert 10.04.2024