logo Helse Midt-Norge

Vi lyser ut anbud på spesialiserte rehabiliteringstjenester

Helse Midt-Norge RHF har i april planlagt å lyse ut anbud for avtaler på spesialiserte rehabiliteringstjenester, og ønsker tilbakemelding på konkurransegrunnlaget.

Publisert 05.04.2024
En mann som holder en annen mann

I forbindelse med utlysningen ønsker vi tilbakemelding på foreløpig utarbeidet konkurransegrunnlag.

Dette er konkurransebestemmelser, generelle krav og anslag over antall pasienter og oppholdstider i de forskjellige delytelsene. 

Vi ønsker blant annet tilbakemelding på om krav er på riktig nivå, vil de begrense eller være konkurransevridende. I tillegg ønsker oppdragsgiver tilbakemelding på om krav er urimelig eller uheldig utformet for leverandører som skal levere tjenestene.

Disse delytelsene er planlagt i anbudet:

Delytelser:

A Brudd og slitasjeskader i skjelett

B Revmatiske og inflammatoriske sykdommer

C Amputasjoner

D Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

E Kreftsykdom

F Hjerneslag og ervervet hjerneskade

G Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

H Hjertesykdommer

I Lungesykdommer

J Kronisk muskel og bløtdelssmerte

K Sykelig overvekt

O Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

R Arbeidsrettet rehabilitering

Lenker:

Behovsvurdering av spesialiserte rehabiliteringstjenester fra 2025

Konkurransebestemmelser rehabilitering - veiledende høring

Vedlegg til behovsvurdering 2025

 

TIlbakemeldinger kan sendes til seniorrådgiver Gunn Hege Marchand