logo Helse Midt-Norge

Månedens prosjekt juni 2024

Hvordan gjør vi helsefaglige studenter mest mulig klar for å samarbeide med andre profesjoner når de er i praksis? Dette er tema for Månedens prosjekt i Helse Midt-Norge i juni, Kvalitet og relevans i praksis (KoRiP).

Maria Henningsen, Helse Midt-Norge RHF
Publisert 21.06.2024
En bygning med et skilt på

KoRiP er et prosjekt som utvikler og tester en modell for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) i praksis for de fire helseprofesjonsutdanningene farmasi, paramedisin, sykepleie og vernepleie ved Nord universitet. I tillegg deltar fagpersoner fra Helse Nord-Trøndelag HF og Sykehusapotekene i Midt-Norge.

- Vi har i prosjektet utviklet, testet og evaluert en modell for tverrprofesjonell samarbeidslæring. Studentene har deltatt på digitale møtepunkter og veiledningsgrupper i løpet av praksistiden, forteller prosjektleder Hege Sletvold fra Nord universitet. Gruppene ble veiledet av helsepersonell og vitenskapelig ansatte, som samtidig fikk tilbakemeldinger på hvordan de selv veiledet.

Hør mer om erfaringene fra prosjektet i videoen:

Video med prosjektleder Hege Sletvold - klikk på teksting-ikonet nederst i YouTube-videoen for å se undertekst

Prosjektet fikk utdanningsmidler fra Samarbeidsorganet i Helse Midt-Norge i 2019. Dette er midler som etter årlig utlysning tildeles samarbeidsprosjekter mellom helseforetak og UH-sektoren for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudiene. 

Les mer om midlene og tildelte prosjekter her.