logo Helse Midt-Norge

Jan Frich ny administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF

Jan Frich er tilsatt som ny administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Frich kommer fra stillingen som administrerende direktør ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Publisert 20.06.2024
En mann med briller
Jan Frich tiltrer som administrerende direktør 16. september. Foto: Helse Midt-Norge RHF

- Jeg er glad for muligheten til å bli del av det store laget som arbeider for å skape og videreutvikle en god og likeverdig helsetjeneste til befolkningen i Midt-Norge, sier Jan Frich.

Bred erfaring fra helsesektoren

Jan Frich er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, og har doktorgrad i medisin og mastergrad i helseadministrasjon fra samme sted. Han har en master i medisinsk antropologi fra Brunel University i London, samt lederutdanning fra Harvard University.

Han har bred erfaring fra ulike lederstillinger i helsesektoren. Før han tiltrådte som administrerende direktør ved Diakonhjemmet, var han fagdirektør og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Han er i tillegg styreleder ved Nordlandssykehuset HF.

Fornøyd styreleder

- Vi er svært fornøyde med at Jan Frich har takket ja til stillingen som ny administrerende direktør ved Helse Midt-Norge RHF. Helsesektoren står overfor betydelige utfordringer og Jan Frichs kunnskap og erfaring vil være en styrke for oss i dette arbeidet, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF

En rekke store endringer

I slutten av april ble det kjent at nåværende toppsjef ved Helse Midt-Norge RHF, Stig Arild Slørdahl, etter eget ønske ville fratre over sommeren.

Slørdahl har vært øverste leder for HMN RHF siden 2015 og har ledet helseregionen gjennom en pandemi og en rekke store endringer som nytt sykehus på Hjelset (SNR) i Møre og Romsdal, nytt sikkerhetsbygg på Østmarka i Trondheim og innføring av Helseplattformen.

Jan Frich tiltrer som administrerende direktør 16. september.