logo Helse Midt-Norge

Profil

Profilhåndboken gir informasjon om helseforetakenes grafiske profil. Den visuelle profilen er vårt ansikt utad og skal gi et tydelig og klart inntrykk av hvem vi er.

De fire regionale helseforetakene er selvstendige organisasjoner, men også medlemmer i samme familie.

Profilen er laget for helsetjenestens administrative nivå. Logoen er basert på en ide om navigasjon og styring, der de fem elementene har likeverdig plass. I logoen gjenkjennes korsformen, som er det mest brukte symbolet for helse og pleie.

Last ned nasjonal profilhåndbok (PDF)

PNG-format for bruk i Office-prog​​rammer og på nett:

​​CMYK 

RGB

SH 

NEG

Navn skal ikke inneholde betegnelsen RHF eller HF. Navigasjonssystemet som ligger i korset er markert med mørk blå i midten for å signalisere Helse Midt-Norge. Symbolet er basert på idéen om navigasjon og styring. De fem elementene er likeverdig satt opp i forhold til den himmelretning/region de representerer. Formen er basert på korset; et utbredt internasjonalt symbol for helserelaterte organisasjoner. Symbolet taler for seg selv, uten tekst.

 

prikkekorset.JPG

 

 

Bruk av logo

Orienteringspunktet i logoen skal til enhver tid ha samme farge og fargestyrke som HELSE og regionsnavnet. Disse skal ha sterkest visuell effekt. På lyse flater i bilder benyttes vanlig fargeversjon av logoen, med mørk blå skrift og lysblått i prikkekorset. På 100% profilfarget (287) bakgrunn skal logoen stå i hvitt, med lys blått kors (284 eller 50% av 287, der kun denne fargen benyttes).
På bakgrunnsfarger med fargemetning som konkurrerer med den lysblå skal logoen ligge i mørkblå boks (PMS 287) med størrelsesforhold som vist her. På bilder med bakgrunn mørkere enn den lysblå fargen i logoen brukes hvit logo med lysblått symbol.

Profilering av kompetansetjenester mm. styres direkte fra Helse - og omsorgsdepartementet når det gjelder flerregionale/nasjonale tjenester.

Vignetter og prosjektlogoer

Det skal ikke lages egne logoer til prosjekter. Vignetter og profilerende designelementer kan utvikles, og overordnet logo benyttes som avsender.Egne program og prosjekter profileres med egne merker.

Logoen gjengis i hovedsak i to spesialfarger eller i CMYK.
I tilfeller hvor man kun har en farge til rådighet kan logoen gjengis i kun PMS 287.

logofarge.JPG
 

Farge Frisk.JPG
 

Støttefarger.JPG
 

I daglig bruk, i løpende tekst, som f.eks. brev og publikasjoner, benyttes Calibri og/eller Cambria, som ligger som standardfonter i de nyeste Officepakkene. De har begge god lesbarhet og fungerer godt på både skjerm og trykk.

Scala benyttes kun i logo og i profilerende materiell satt opp av byrå.

Hovedregel for fontbruk er at skrifttypen Calibri skal benyttes, og at det er mulighet for å kombinere eller bytte den ut med Cambria. Man kan variere de to skrifttypene, eller velge å gjennomføre bruk av en av dem. Brev/brødtekst skrives i 12 pkt Cambria regular. I PPT-malene ligger størrelsen på titler (bold) på sider med lite tekst på 48 pkt, og på sider med mye tekst på 44 pkt.

typografi.JPG
 

Typografi for byrå

Byråer og andre som lager publikasjoner for trykk og digital visning hvor font forhåndsbestemmes og holdes uendret uavhengig av mottakers visningsmuligheter, skal benytte Scala Sans gjennomgående. Scala Sans har en stor familie og dekker de fleste behov.

Bilder skal støtte og forsterke budskapet og motivet bør derfor ha relevans for innholdet.

Det er ønskelig at bildene inneholder mennesker, der det er naturlig og mulig, men ikke et krav. Utsnitt av mennesker kan fungere der temaet ikke er så konkret at man lett kan finne et passende motiv.

Velg gjerne friske fargetoner og lette toner som symboliserer renhet, i kombinasjon med varme hudtoner for å trekke inn det menneskelige. Tenk tidløshet, unngå tidstypiske motiv, som emballasje, typiske moteklær, -briller og -frisyrer, hvis bildet skal leve veldig lenge. Grunntonen i bildene skal være positiv og lys. Gjerne hvite eller ensfargede lyse bakgrunner. Ansikter og mennesker i alle aldre, i ulike utsnitt og gjengitt i varierte størrelser, gir et levende inntrykk av en publikasjon/presentasjon/poster, etc.

bilder.JPG
 

Helseforetakene er ikke aktører i et marked, hvor profil kan bety gevinst eller tap. Likevel er profil viktig. Ved å bruke elementene i denne profilen slik det er anvist, vil helseforetakene signalisere ryddighet, estetisk kvalitet og tilhørighet til "familien".

Helse- og omsorgsdepartementet har stått som oppdragsgiver for utviklingen av profilen i forbindelse med etableringen av helseforetakene høsten 2001. Håndboken vil ikke gi svar på alle spørsmål om profilbruk, men den legger noen rammer og gir noen føringer.

Logoen er varemerkebeskyttet, slik at vi kan unngå kopiering og misbruk fra andre aktører.


Sist oppdatert 08.02.2023