logo

Tidslinje

Tidslinje som år for år viser høydepunkter og dokumenterer utvikling i Helse Midt-Norge fra starten i 2002.

Høydepunkter og dokumentasjon

  • 2019

    Det har vært nedlagt et betydelig arbeid i 2019 for å nå målene i den gylne regel, det vil si høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling sammenlignet med somatikk.  Likevel har ikke Helse Midt-Norge nådd...

  • 2018

    Regional utviklingsplan 2019-2022 (2035) vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF i desember. Arbeidet med anskaffelse av ny, felles journalløsning for hele helsetjenesten i regionen har fortsatt i 2018 i regi av Helseplattformen.

  • 2017

    Programmet Helseplattformen som skal anskaffe og innføre ny pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, inngikk samarbeids- og opsjonsavtaler med samtlige kommuner i regionen.  Forprosjektet for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (...

Sist oppdatert 30.04.2023