logo Helse Midt-Norge
Illustrasjonsbilde

Helseplattformen

Helseplattformen
- én journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge

Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Selskapet skal innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele  Midt-Norge. For første gang skal det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister.

Journalen skal sette pasienten i sentrum på alle nivå i helsetjenesten.

Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvings-arena for det nasjonale målbildet "Én innbygger - én journal". Arbeidet som gjøres her er et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Alle kommuner i Midt-Norge er med i programmet gjennom opsjonsavtaler.

Du kan lese mer om Helseplattformen AS og innføringsprosjektet på helseplattformen.no

Nyheter om Helseplattformen

 • Logo
  26. januar 2023
  Endret innføringsplan vedtatt

  Helseplattformen vil være et viktig bidrag for å gi helsetjenesten i Midt-Norge nye måter å samhandle på. Et felles journalsystem er et kvantesprang for utvikling av helsetjenester og til stor nytte for innbyggerne. For å sikre kvalitet på...

 • Foto av styreleder av Odd Inge Mjøen med flere fra styremøtet I Helse Midt-Norge RHF 5. januar 2023.
  5. januar 2023
  Ny framdriftsplan kommer

  Helseplattformen skal innføres, men styret for Helse Midt-Norge RHF mener det er nødvendig å bruke noe mer tid på feilretting og optimalisering av løsningen.

 • Logo Helseplattformen
  28. april 2022
  Vil utrede konsekvenser av utsettelse

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har i tråd med vurderingen fra St. Olavs hospital vedtatt å utsette oppstart av Helseplattformen for sykehuset.

Sist oppdatert 02.10.2020