logo Helse Midt-Norge

Kompetanseportalen gir nytteverdi for de ansatte

Kompetanseportalen har gradvis blitt innført i Helse Midt-Norge siden høsten 2015. Stor brukeraktivitet tyder på at både ledere og ansatte ser verdien av å ta i bruk verktøyet. 

Publisert 15.06.2017

-Etter at vi innførte kompetanseplanen så har det blitt en mer faglig diskusjon rundt Medisinsk Teknisk Utstyr. Alle er opptatt av å ha «grønt» og tar selv initiativ til å oppdatere seg. Dette har uten tvil økt kompetansen og oppmerksomheten på kvalitetsarbeid på avdelingen vår, sier Thea Brevik, fagutviklingssykepleier ved Kirurgisk sengepost B, Molde sykehus.

Illustrasjonsfoto
Thea Brevik, fagutviklingssykepleier ved Kirurgisk sengepost B, Molde sykehus.

Ved å tilgjengeliggjøre opplæringsplaner elektronisk er det enklere for ledere og fagansvarlige å følge opp ansatte uten å måtte gå gjennom flere sider med permer, som tidligere krevde mye manuelt arbeid. Nå er all informasjon samlet på et sted, slik at ansatte og ledere har oversikt over egen og andres kompetanse på ett sted.

Tilsynsmyndigheter tilfreds

Det er ikke bare ansatte som er fornøyd med den nye kompetanseportalen. Tilsynsmyndigheter som DSB, Teknologisk institutt og Norsk Akkreditering har vært på besøk hos Helse Midt-Norge, og de var svært tilfreds med kompetanseportalen. Tilsynet var opptatt av totaloppfølgingen av medarbeiderne, og at ansatte gis mulighet til å tilkjennegi sine opplæringsbehov. (Les tidligere nyhetsak her)

Kompetanseportalen er implementert i Helse Midt-Norge, og blir i forbindelse med nytt spesialiseringsløp for leger tatt i bruk nasjonalt. Kompetanseportalen vil være det IKT verktøyet som skal benyttes til dokumentasjon i nytt spesialiseringsløp for leger.  Først ute er LIS1 (turnusleger), med oppstart 1. september 2017.