logo Helse Midt-Norge

Kurser ansatte i prosjektledelse

I høst arrangerer Hemit kurs i prosjektledelse for prosjektledere ved helseforetakene i Midt-Norge. Kursene holdes i Trondheim, Levanger og Ålesund, og interessen er stor.

Publisert 10.10.2017

illustrasjonsfoto
Jon Gausdal, prosjektkoordinator Virksomhetsutvikling og Astrid Bjørgum, gruppeleder Virksomhetsutvikling Hemit

Derfor arrangerer Hemit kurs

Det er økende behov for kompetanse innen prosjektledelse i helseforetakene. Det er også ønskelig å gjøre metodikken for prosjektledelse i Helse Midt-Norge mer kjent i helseforetakene. Fagdirektørene har derfor forespurt Hemit om å sette opp kurs i prosjektledelse for helseforetakene.


Dette lærer kursdeltakerne mer om

Målet med kurset er at deltakerne skal bli tryggere i jobben som prosjektleder, bli kjent med og ta i bruk prosjektmetodikken til Helse Midt-Norge og dele erfaringer med andre prosjektledere i regionen.
Kurset som gir deltakerne grunnleggende innføring i prosjektmetodikk og –ledelse, og gir et godt grunnlag for en eventuell sertifisering i PRINCE2 (anerkjent prosjektledermetodikk). Kurset består av en grunnmodul og et antall web-baserte tilleggsmoduler.

- Å få tildelt oppgave som prosjektleder vil for mange føles som å bli kastet ut på dypt vann, sier Jon Gausdal, prosjektkoordinator Virksomhetsutvikling  i Hemit.- Med et kurs vil det bli klarere hva som forventes av deg, hvem du bør kunne spille på og hvilke hjelpemidler som fins. Og du vil treffe andre prosjektledere i samme situasjon som deg selv, som du kan utveksle erfaringer med både under kurset og senere, avslutter Gausdal.


Læringsmål

  • Få grunnleggende innføring i Helse Midt-Norge sin prosjektmetodikk (basert på PRINCE2), og hvordan du kan bruke metodikken for å planlegge og gjennomføre prosjekter
  • Vite hvilke hjelpemidler du som prosjektleder kan dra nytte av
  • Bli bevisst på hvordan du etablerer et godt samarbeid med styringsgruppa og prosjekteier
  • Forstå hvordan du skal bruke prosjektmetodikken i din rolle som prosjektleder
  • Bli bevisst på suksesskriterier for vellykket gjennomføring av prosjekt


Kursansvarlig hos Hemit

Kursansvarlig og kursholder er prosjektkoordinator, Jon Gausdal i Hemit. Jon har mange års erfaring som prosjektleder og har stor kunnskap og interesse for prosjektlederfaget. Han har også holdt interne prosjektdeltakerkurs for oss i Hemit.