logo Helse Midt-Norge

Nytt IKT system for fertilitetsbehandling

Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital hadde i mange år brukt et IT-system som ikke oppfylte lovverk og myndighetskrav og dermed var modent for å skiftes ut. 

Publisert 30.11.2016

10. mai i år tok seksjonen i bruk IT-systemet LinnèFiler, et journalsystem skreddersydd for fertilitetsklinikker.  LinnèFiler var allerede i bruk i Helse Sør-Øst og Helse Vest, og Helse Nord innfører også systemet fra den svenske leverandøren Fertsoft.

En planet med svart bakgrunn

– Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital har nå et IT-system som tilfredsstiller lovkrav og legger til rette for kvalitetsforbedring i behandlingen. Data fra det gamle systemet er konvertert, slik at grunnlag som kan brukes i forskning er bevart, og pasienthistorikken er ivaretatt.  Seksjonen har nye, gode rutiner for lagring av pasientbilder og samtykkeskjema i systemet, og med dette kan papirjournaler fjernes, sier prosjektleder i Helse Midt-Norge IT (Hemit), Kerstin Flovikholm.

Programstyret for pasientbehandling og samhandling i Helse Midt-Norge godkjente i forrige uke sluttrapporten for prosjektet.

Innføringen av det nye IT-systemet kan redusere journaladministrasjon og senere gi mulighet for øke antall behandlinger. Systemet er veldig godt mottatt av et entusiastisk fagmiljø ved St.Olavs Hospital.

Når flere helseregioner tar i bruk samme IT-system innenfor et fagområde gir det mange gevinster. Det legger til rette for samarbeid om opplæring, veiledninger og standardisering, knytter fagmiljøer sammen og kan gi økt fagutvikling. Det øker også mulighetene for en felles videreutvikling av systemet som er valgt.