logo Helse Midt-Norge

Oppstart klinisk arbeidsflate for BUP og rus

Etter lengre tids forberedelser begynner vi nå å bli klare for å starte opp med Klinisk arbeidsflate (KA) også for BUP og Rus i Helse Midt-Norge . Det innebærer at BUP-data og Rus-data skal fases ut til fordel for MyWay2PAS og Doculive. MyWay2PAS vil være helt nytt for alle enhetene, mens Doculive er i bruk allerede ved BUP i Helse Nord-Trøndelag (HNT) og Helse Møre og Romsdal (HMR).

Publisert 20.12.2017
Illustarsjonsfoto
Datoer for oppstart ble vedtatt av Programstyret 15.11.2017 som følger:

•       BUP Levanger/Namsos:                  29.1.2018
•       BUP St. Olav:                                     05.03.2018
•       BUP Ålesund/Volda:                         05.03.2018
•       BUP Kristiansund/Molde:               23.04.2018
•       Rus St. Olav:                                      23.04.2018
•       Rus Molde/Ålesund:                        01.10.2018
 
Det er BUP i Helse Nord-Trøndelag som er først ut. Før oppstart er det fortsatt mye arbeid som skal gjennomføres, og mange viktige detaljer som må på plass. De to største oppgavene er opplæring av ca. 120 ansatte og manuell migrering av ca. 1 400 aktive pasienter (henvisningsperioder).
 
I hele Helse Midt-Norge skal ca. 960 ansatte ha opplæring inkl. behandlere, miljøpersonale og merkantilt ansatte. Prosjektet skal migrere over åtte millioner dokumenter til Doculive. Dette omfatter kun Rus i Helse Møre og Romsdal, samt BUP og Rus ved St. Olavs hospital. I tillegg skal ca. 8 500 aktive pasienter migreres manuelt i hele Helse Midt-Norge.
 
De viktigste gevinstene ved å innføre KA for BUP og Rus er at man får en felles pasientjournal i HMN. Innføring av Helseplattformen blir enklere ved at alle går fra de samme systemene ved overgangen, og at man kan fokusere på å migrere data fra kun to hovedsystemer PAS og Doculive.