logo Helse Midt-Norge

Samling av BUP, Rus, somatikk og psykiatri på samme plattform

Styringsgruppe e-helse besluttet 2. mai oppstart av arbeidet med å samle flere viktige fagområder på samme plattform for dokumentasjon og administrasjon av pasientbehandling i Helse Midt-Norge.

Publisert 20.06.2016

Hvorfor gjennomføres endringen?

Beslutningen innebærer at Helse Midt-Norge innfører dokumentasjonsverktøyet DocuLive og det pasientadministrative verktøyet PAS/myWay2PAS for alle BUP- og Rus-enheter i regionen. Dette gir tilgang til journaldokumentasjon på tvers av fagområdene.

- Dette er svært viktig for å kunne gi fremdragende pasientbehandling til pasienter som behandles innen flere fagområder sier leder for Programstyret pasientbehandling og samhandling og fagdirektør ved St.Olav, Runa Heimstad.

Samlingen på felles plattform gir i tillegg til felles journal, et felles verktøy for mer enhetlig rapportering, ressursstyring og pasientadministrasjon på tvers av fagområdene. Arbeidet er også en viktig forberedelse for Helseplattformen som følge av at Helseplattformen kan forholde seg til kun DocuLive og PAS/myWay2PAS for rusbehandling og BUP.

Når gjennomføres endringen?

Det kjøres et regionalt prosjekt med deltagelse fra Rus, BUP og fagavdelingene i foretakene.  Prosjektet vil ta hånd om forberedelser og forbedringer av løsningene som skal innføres, samt selve innføringen. Prosjektet forventer at endringen gjennomføres i løpet av høsten 2017.

Hva betyr det for meg som ansatt i Rus og BUP?

For ansatte i Rus- og BUP-miljøene betyr det at dagens verktøy, RusData og BupData, erstattes med DocuLive for dokumentasjon og myWay2APS for pasientadministrasjon. Disse verktøyene er laget for å dekke hele bredden av behandlingstilbudet i Helse Midt-Norge og vil naturlig nok fremstå annerledes enn dagens verktøy. Før oppstart vil det selvfølgelig bli gitt opplæring til alle ansatte. Mer informasjon om arbeidet kommer via prosjektet og ressurser i lokale enheter.