logo Helse Midt-Norge

Styrker pasientsikkerheten

Helse Midt-Norge har startet et nytt prosjekt for å sikre at alle medisinske bilder tatt ved sykehusene i regionen blir lagret på en sikker og enhetlig måte. 

Publisert 27.02.2017

I den nye IKT-løsningen vil alle medisinske bilder lagres i ett felles arkiv. Dette gjør at bildene blir lettere tilgjengelig for helsepersonell på tvers av sykehusene i regionen, og at personvern og pasientsikkerheten styrkes. Man vil finne bildene raskt i pasientjournalen, og det blir tatt automatisk back up av bildene. Den nye løsningen sikrer også at medisinske bilder ikke kommer på avveie.  

Involverer bredt i hele helseregionen

Pilotprosjektet for den nye løsningen startet opp i januar 2017, og involverer utprøving i 9 klinikker i både Helse Møre og Romsdal, Helse Nord-Trøndelag og på St. Olavs Hospital før man starter utrullingen av systemet i hele helseregionen høsten 2017.

Prosjektleder i Helse Midt-Norge IT (Hemit), Mari Valde Myklebust, forteller at i arbeidet med piloten involveres ansatte i helseforetakene for å ivareta arbeidsflyt, utstyr og miljø.

En kvinne som sitter ved et skrivebord

– Det er avgjørende å involvere ansatte i sykehusene i piloten. Det er de som arbeider med dette hver dag, og som kjenner arbeidsflyten og vet hvordan ting fungerer i praksis. Deres input er svært verdifull for veivalgene vi gjør, forteller Valde Myklebust.

Den brede involveringen gjør henne trygg på at den nye løsningen for lagring av medisinske bilder vil bli godt tatt i mot i helseforetakene når den tas i bruk i løpet av året.