logo Helse Midt-Norge

Tester ut Windows-brett og oppdrags-app i ambulansene

Dokumentasjon bidrar til rett og god helsehjelp. En mobil løsning med all nødvendig dokumentasjon testes nå ut i et pilotprosjekt som heter "AmbuDok" for ambulansetjenesten i Ulstein, Oppdal og Steinkjer.

Publisert 10.10.2017
illustrasjonsfoto

Bakgrunn for AmbuDok

Målsettingen i ambulansetjenesten er høy pasientsikkerhet, lik kvalitet og styrket grunnlag for tjenesteutvikling. En brukervennlig mobil og sikker IKT løsning i ambulansene, vil bidrar til bedre beslutningsstøtte og til å utvikle god dokumentasjonskultur. 

Først gjennomføres en pilot som prøver ut løsningen, for å se hvordan dette vil fungere i praksis for ambulansepersonell. Målet er å komme i gang med utprøving i november. De tre basene som er med i piloten er Ulstein, Steinkjer og Oppdal, en i hvert fylke. Med denne løsningen slipper ambulansepersonellet å etterregistrere oppdragene.

Fortløpende oppdateringer og strukturert føring av pasientdata

Hver ambulanse utstyres med ett Puls-brett og en termisk skriver. Personellet logger inn på løsningen på Puls-brettet og velger bil, og får da fortløpende oppdateringer om oppdraget fra AMK.

Ferdigutfylte tekster og logisk oppsett sørger for rask og korrekt føring av pasientdata. Papirjournal skal alltid være i beredskap. Det må presiseres at dette foreløpig ikke er en elektronisk pasientjournal (EPJ), men er en «bro» til strukturert pasientjournal.


Fordeler for ambulansepersonell:


  • Slipper papirjournal og manuell etterregistrering.
  • Utskriften er lesbar, uavhengig av håndskrift.
  • Mer fokus på pasient, da dette reduserer tidsforbruk på registrering.
  • Unngår lokale forkortelser og fortolkninger.
  • Redusert dobbeltregistrering ved automatisk å overføre og oppdatere data mellom systemene.
  • Forenklet og brukertilpasset fagsystemer.
  • Tilgjengelighet med mobil enhet med sikker tilgang til helsenettet.
  • Redusert papirmengde på journaler.